Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

Zawartość THC

Z www.Wiki.Haszysz.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wyraża się to w % wagowych suchej masy suszu. Zmienne - w zależności od odmiany - stopnia dojrzenia : etc.

Odmiany przemysłowe konopi z chemotypem CBD - nie przekraczają obecnie raczej 0.2%. Dzikie populacje samosiejki - 1-2 do 3% w porywach - przy czym te rosnące w Polsce rzadko maja chemotyp THC - bardzo niska frekwencja allelu Bt. Odmiany uprawiane na cele "spożywcze" od 4-5% w górę. Największa udokumentowana zawartość to około 29% | odmiana heterozyjna GW pharma |

Uwaga: -> Zawartość THC podawana w ofercie handlowej seedbanków nie zawsze jest miarodajna. Po pierwsze : nie wiadomo czy jest to średnia zawartość dla danej odmiany. Czy jest to największa stwierdzona kiedykolwiek - czy jest to wartość dla jakiegoś wyselekcjonowanego klona etc. Najprawdopodobniej rosliny które wyrosną z nasion należących do "tej samej" odmiany - będą pod tym względem zróżnicowane - w większości wypadków na tyle mocno, że da się zauważyć te różnice bez chromatografu - płucografem | nie sadze aby np: różnica miedzy 12 a 15% była łatwa do wyczucia w ten sposób - bardzo możliwe, ze różnice miedzy sztukami są w wielu wypadkach znacznie większe niż ta np:rozrzut miedzy osobnikami od 10 do 19% |

Dla skunka#1 np: - a raczej grupy zbliżonych odmian tak nazywanych | w zależności od seedbanku mogą one być odległe od siebie o całkiem sporą liczbę pokoleń | Podawana w lit: zawartość THC oscyluje miedzy 8 a 16%. Zastrzelcie mnie ale ja nie wiem - ile THC ma "typowy" skunk#1 : taki jakiego Sam skunkman wiele lat temu wypuścił na "rynek" :) - i jaki był "zakres zmienności" Skunka#1 pod tym względem.

Nie należy brać poważnie informacji w rodzaju 21% THC + wysoka zawartość CBD np; 5% - Po prostu tak długo jak roślina ma czysty chemotyp THC - zawartość CBD jest bardzo mała : i można ja wydedukować z odpowiadającej jej zawartości THC. Związane jest to z mechanizmem dziedziczenia chemotypu : Patrz: chemotyp