Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

Selekcja kierunkowa

Z www.Wiki.Haszysz.com
Wersja z dnia 16:45, 29 wrz 2011 autorstwa Pan Sułek (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Przesuniecie średniej wartości cechy dla populacji na skutek selekcji
Efekt długotrwałej selekcji kierunkowej kukurydzy - opis w tekscie

Selekcja kierunkowa - zwiększenie ilość jednych alleli kosztem drugich, powoduje przesuniecie rozkładu prawdopodobieństwa w jednym kierunku. Hodowca lub warunki środowiska wybieraja rośliny takie, których wartość cechy nie pokrywa się ze średnią dla danej populacji, w wyniku tego systematyczne przesuwa się w określonym kierunku zarówno frekwencja genów, jak i średnia wartość cechy dla podlegającej selekcji populacji. patrz także -> geny kumulatywne

Klasycznym przykład | przytaczany w każdym podręczniku | selekcji kierunkowej. Patrz obrazek Plik:9 11.jpg - efekty selekcji pod względem wysokiej i niskiej zawartości białka oraz tłuszczu w ziarnie kukurydzy. Doświadczenie rozpoczęto w 1896 roku i prowadzono je przez ponad 70 lat :).

Wyjściowy materiał to zaledwie 165 kolb kukurydzy odmiany Burr - każdego roku z 4 populacji, selekcjonowanych w odmiennych kierunkach wybierano - po 24 kolby i wysiewano na izolowanych od siebie poletkach. Potomstwo każdej rośliny sadzone było w jednym rzędzie - przy okazji na poletkach w niektórych rzędach usuwano męskie kwiatostany aby uniknąć zbyt dużego stopnia samozapylenia.

Wszystkie odmiany uprawne konopi były poddane selekcji kierunkowej - albo pod względem zawartości włókna - albo zawartości THC - niskiej lub wysokiej. | mowa oczywiście o okresie od udomowienia konopi do chwili obecnej - a nie wyczynach ostatnich 30 lat | Dzikie populacje nie miewają więcej niż 2-3 do 4 w porywach % sumy THC +CBD - patrz także chemotyp

|wersja 1.0 do edycji|