Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

Indica

Z www.Wiki.Haszysz.com
(Przekierowano z Sativa)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Porównanie 3 "typów" konopi - C.ruderalis to rośliny nie uprawne a dzikie.
Pole uprawne w Afganistanie
Afganki i Afganczyk
Liść typowy dla odmian określanych "indica"
Pole w afganistanie

Indica: W slangu growerów tak określa się odmiany które maja w sobie dużo cech - a wiec "fenotyp" zbliżony do "Afgani". Nie w slangu - a według pokrewieństwa - wszystkie uprawne odmiany narkotyczne są C.indica - dwa biotypy - grupy odmian

  • slangowe indyje = C.indica wide-leafed drug biotype
  • slangowe satiwy = C.indica narrow-leafed drug biotype - aka wąskolistny biotyp indyjki.

W slangu tak określane są: -> Zwarte rośliny z szerokimi liśćmi, o zdecydowanie bardziej kompaktowej budowie od ras określanych jako sativa. Dodatkowa cecha wyróżniająca tak zwane "indyjki" to krótszy czas kwitnienia/dojrzewania od "sativek".

Uważa się także, że maja one z natury swej - inny high od "sativ" - co zapewne w wypadku wielu sztuk na polu w Afganistanie jest prawdziwe - ale w wypadku odmian z seedbanków nie za bardzo | jak to mówią : chromatograf nie kłamie - jest za durny na to ;) |.

Różnice w "działaniu" miedzy współcześnie dostępnymi odmianami rodem z "seedbanków", nie są raczej związane z większą lub mniejsza zawartością CBD, którego według powszechnej opini ma być dużo u "indyjek". Jest tak dlatego, że wszystkie odmiany narkotyczne u których nie występują rośliny z chemotypem mieszanym - a do takich należy to co obecnie się na "rynku panoszy" - z przyczyn czysto genetycznej natury - nie różnią się niemalże wcale stosunkiem zawartości THC/CBD. | czy różnice : odczuwane przez: " koneserów " wynikają z mniejszej lub wiekszej zawartości THCV - co jest chyba najbardziej prawdopodobne... czy czegoś innego ? cholera wie.|

Z czysto praktycznego punktu widzenia : W wypadku gdy przy opisie odmiany w seedbanku pisze: Indica - należy się spodziewać roślin dojrzewających przy fotoperiodzie 12/12 od 8 do 9 tygodni [znaczy się chyba nie tyle a na + ] - z niewielką tendencją do wyciągania się podczas kwitnienia.

Gdy piszą 50/50% można się spodziewać dłuższego kwitnienia i mniej kompaktowej budowy etc. Procenty te, bardzo często, znaczą tyle co "nic" i "linia podziału" miedzy bardziej indyjka bardziej sativka... nie jest zbyt precyzyjna - nie tylko dlatego, że w zasadzie wszystkie obecnie dostępne odmiany są polihybrydy mającymi w sobie wiele różnych "landraces" należących do obydwu biotypów, ale i dlatego, że kryteria podziału są zupełnie nieostre. Czasem ludzie potrafią oceniać np: samą szerokość liści - i niczym poza tym nie wyróżniająca się sztukę nazywać .. jak im wygodnie.

Podobnie jest z "ruderalisem" C.ruderalis dostrzegany jest wszędzie - pomimo tego, że nie tylko nie ma żadnych 100% pewnych dowodów na to, że współczesne odmiany AF mają bezpośrednio cokolwiek wspólnego z botaniczym r. Rasy AF z uwagi na sposób otrzymywania, są w tej chwili - typowymi polikrzyżówkami - z przewagą cech "afgani" - z jedną wyróżniającą je od reszty cechą, obojętnością na fotoperiod. Mimo to istnieje zwyczaj dopatrywania się w ich wypadku - o wpływu ruderalisa na high - szuka w ich budowie liści cech charakterystycznych dla itp. Nie wiem czemu nikt nie doszukuje się w ich wypadku raczej, cech otrzymanych w spadku po odmianie zwanej LR#1 - która mogła? być otrzymana albo z wykorzystaniem odnalezionych fotoobojetnych dzikich/zdziczałych konopi sznurkowych - albo i nie zdziczałej przemysłowej Finoli co jest nawet bardziej prawdopodobne. | tu pojawia się brak wiary autora w oficjalną wersje - dostępną w necie :) - brak źródła poza plotkami |

Wracając do określania % cech satiwa/indica, bywa to traktowane tak bardzo niejednoznacznie i dowolnie, że trafiali się ludzie którzy pisali, że np: "Czyste" Landrace z Afganistanu które mieli... nie było zupełnie "indica" - a 80%..np: Absurd lekki ;).

Według "panów naukowców" z kolei - wszystkie uprawne narkotyczne odmiany konopi - są zaliczane do Cannabis indica - nie tylko zresztą narkotyczne - ale i chińskie odmiany "sznurkowe". Te odmiany pomimo wielu różnic miedzy nimi - są zdecydowanie bliżej ze sobą spokrewnione niż z rosnącymi w europie dziczkami i sznurkowymi odmianami uprawnymi.

Różnice miedzy tym co zwykło się nazywać "indyjkami" i "sativami" wynikają nie tyle z "dalekiego pokrewieństwa" - co z selekcji prowadzonej w odmiennych kierunkach - zarówno sztucznej jak i naturalnej.

| blisko równika, dzień jest przez cały sezon mniej więcej tej samej długości - bardzo małe sezonowe różnice długości dnia - stad np: w tych rejonach preferowana jest np: leniwa reakcja na fotoperiod. Spora cześć tak zwanych sativ wywodzi się z okolic zdecydowanie bliższych równikowi niż Afganistan - Odmiany zwane powszechnie "sativami" - mające mieć typowy sativa high - były uprawiane na susz , w związku z czym palono szczyty z pojedynczych roślin co sprzyjało szybkiemu usunięciu przez rolnków z populacji roślin z chemotypem mieszanym i CBD. W wypadku "afgani" uprawianego na # - zbierano żywice z wielu sztuk : w tych warunkach rośliny z chemotypem mieszanym - a także i CBD.. utrzymują się w populacji. .|

Podział według: A CHEMOTAXONOMIC ANALYSIS OF CANNABINOID VARIATION IN CANNABIS (CANNABACEAE)

  • C.indica hemp biotype - uprawne odmiany sznurkowe nie narkotyczne. -> występowanie Chiny i okolice:
  • C.indica feral biotype - dzikie/zdziczałe? konopie indyjskie. Indie/Nepal.
  • C.indica narrow-leafed drug biotype - w tym mieszczą się wszystkie uprawne odmiany zwane "sativami"
  • C.indica wide-leafed drug biotype - wszelakie odmiany "haszyszowe" z Afganistanu i Pakistanu.

Źródło : patrz: [[1]]

C.indica narrow-leafed drug biotype - Czyli to co zwykło się określać sativa - bardzo wysoka frekwencja allelu Bt - zdecydowana większość sztuk chemotyp THC. C.indica wide-leafed drug biotype - Wszelakie odmiany uprawiane głównie na Haszsz - niższa frekwencja allelu Bt w populacjach - często występują rośliny z chemotypem mieszanym. Niewiele od nich odbiegają pod tym względem dzikie/zdziczałe? konopie w Indiach i okolicach. Prawdopodobnie [??] tak samo mogło to wyglądać i w wypadku "sznurkowych" odmian z chin - zanim zaczęto je selekcjonować pod kątem jak najmniejszej zawartości THC.

Na podstawie -> tabeli z | A CHEMOTAXONOMIC ANALYSIS OF CANNABINOID VARIATION IN CANNABIS (CANNABACEAE) : KARL W. HILLIG2 AND PAUL G. MAHLBERG |

Tabla05.gif


wersja alfa do zmian i poprawek. teraz beta 2 - ale to dalej lekki bełkocik :P