Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

STS

Z www.Wiki.Haszysz.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Wynik oprysku rośliny żeńskiej : - Autor :Chesh: [[1]]]
Wynik oprysku rośliny żeńskiej : - Autor :Chesh:
Wynik oprysku rośliny żeńskiej : - Autor :Nivea:[[2]]

Inhibitor etylenu używany przy indukowaniu hermafrodytów z roślin żeńskich - inaczej tiosiarczanowy kompleks srebra. Patrz także feminizacja,nasiona feminizowane

Powstaje po zmieszaniu roztworów -> Azotanu srebra i Tiosiarczanu sodu w stosunku molowym 1:4. Nietrwały, nie nadaje się do długotrwałego przechowywania. Zaleca się przygotowanie bezpośrednio przed użyciem. W niektórych przepisach stosuje się większy nadmiar tiosiarczanu sodu.

Otrzymywanie i instrukcje użycia

Reakcje:

Kiedy dodaje się je powoli roztworu tiosiarczanu sodu do roztworów soli srebra, strąca się biały osad tiosiarczanu srebra:

2Ag+ + S2O32- → Ag2S2O3

Nadmiar roztworu tiosiarczanu sodu rozpuszcza osad, tworząc trwały tiosiarczanowy kompleks srebra:

Ag2S2O3 + 3S2O32- → 2Ag(S2O3)23-

Podczas ogrzewania zakwaszonego roztworu tiosiarczanowego kompleksu srebra, wydziela się czarny osad – Ag2S, na który rozkłada się kompleks.

Przy otrzymywaniu STS - postępuje się odwrotnie - Do roztworu tiosiarczanu sodu dodaje się powoli roztwór azotanu srebra

Trwałość

STS ma ograniczoną trwałość, ulega on rozkładowi z wydzieleniem Ag2S. Im wyższa temperatura tym trwałośc jest niższa, w niskiej temperaturze | 2oC | w plastikowych lub szklanych pojemnikach może być przechowywany przez kilka miesięcy. |na podstawie [[3]] |


Reakcje na podstawie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Chemiczna_analiza_jako%C5%9Bciowa_zwi%C4%85zk%C3%B3w_nieorganicznych