Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

Poliploidalność

Z www.Wiki.Haszysz.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Poliploidalność - występuje, gdy dany organizm ma więcej niż dwa kompletne zestawy chromosomów -> patrz:Kariotyp. Organizm taki nazywa się poliploidalnym, poliploidem lub polieuploidem.

Rośliny należące do danego gatunku mają pewną określoną liczbę chromosomów - ten garnitur chromosomowy utworzony jest z dwu zespołów chromosomalnych. Organizm z jednym zespołem nazywamy haploidalnym 1n - o dwu zespołach 2n diploidalnym. W wypadku konopi haploidalna liczba chromosomów wynosi n=10 - przy czym 8 par hcromosomów to autosomy a jedna para to chromosomy płci. Diploidalne rośliny Cannabis sativa mają więc 2n=20 chromosomów. W wypadku poliploidów - zawierających więcej niż 2n chromosomów, może być zabużany mechanizm determinacji płci konopi. patrz: Determinacja płci u konopi

Typy poliploidów

  • Euploidy - zawierają w komórkach dokładną wielokrotność haploidalnej liczny chromosomów n, charakterystycznej dla danego gatunku.
  • Autoploliploidy - więcej chromosomów niż 2n - zdwojenie lub zwielokrotnienie liczny chromosomów w obrębie jednego gatunku.
  • Allopoliploidy - organizmy zawierajace zwielokrotnioną liczbę chromosomów pochodzących od dwu lub więcej różnych gatunków - np: amfidiploid
  • Aneuploidy - posiadają niedokładnie zwielokrotnią liczbę chromosomów - np: 2n+2 - 2n+1

| początek hasła - do edycji i uzupełnień |

patrz także : Hodowla poliploidalna

Temat na forum: --> [[1]]