Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

Podstaowe informacje o hodowli

Z www.Wiki.Haszysz.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wprowadzenie

Bez wątpienia Chimera AF lub B-52 jest jednym z najbardziej oddanych i doświadczonych ludzi pracujących z "MJ" dzisiaj; wnosi on pasję i wiedzę jaką rzadko spotyka sie w tym fachu. Założyciel "Chimera Seeds" wytworzył on wiele doskonałych odmian MJ takich jak między innymi : C4; Frostbite; Calizhar i Schazzleberry. Chimera jest dobrze poinformowanym fachowcem który przez lata starała się zrozumieć MJ i jak funkcjonują one w mózgu. Ta droga przeprowadziła go przez B SC. Neurologi i ukończone badania w polu Biotechnologi i Ogrodnictwa. Pracuje on bardzo nowoczesnymi metodami co na pewno wniesie wiele nowych pomysłów i technologi do świata MJ. Jest mi bardzo przyjemnie ze mogę przestawić wam poświecenie i oddanie Chimery przy tworzeniu tej książki w formie tego rozdziału i jak ściąga on tajemnice z rozmnażania się i jak robię dobra robotę w uproszczaniu tego tematu. Dzięki Chimera za twoje oddanie! Jorge Cervantes


Ten rozdział wyjaśni podstawy procesów biologicznych i podziałów seksualnych i formowania się nowych generacji nasion. Uzbrojony w informacje zawarte w tym rozdziale, każdy hodowca będzie w stanie wyprodukować nowa generacje nasion do przyszłego użycia. Te nowe populacje stworzą pule genetycznego materiału z których najsilniejsze roślinki mogą zostać wybrane do produkcji (do klonowania) albo do programów rozmnażania. Jest trudne dla małych hodowców aby tworzyli lepsze odmiany od dużych firm jakkolwiek dla wielu niezaopatrzonych w ziarna hodowców którzy hodują nielegalnie jest to przymus aby tworzyć ziarna do przyszłego użytku. MJ może byc produkowana Asexualnie albo Sexualnie. A-Sexualne jest bardziej polecana przy robieniu szczepkow i klonowaniu. Gałazki badź szczepki sa usuwane z drzewka-dawcy i przenoszone do innego pomieszczenia gdzie wykształcają korzenie, te drzewka są wykorzystywane aby tworzyć identyczne drzewka MJ o takim samym genotypie jak ich matki/dawcy. Najbardziej komercyjne i wielu hodowców którzy hodują ponieważ jest to ich hobby rozmnaża swoje uprawy Asexualnie aby zapewnić jednolitość swojej uprawie i konsystencje produktu finalnego którym są topy. Przez sadzenie ogrodów MJ o takim samym genotypie hodowcy są w stanie utrzymywać jednolity profil ich ogrodów oraz mogą być pewni, że produkt jaki otrzymają będzie identyczny z każdej roślinki, a i one będą dorastać w takim samym tempie. To zapewnia taką sama jakość produktu z każdej uprawy, tak długo jak używane są te same clony dużej jakości co wcześniej (czyli z tego samego drzewka co wcześniej) do każdego sadzenia. Ogrody rozmnażane wyłącznie z klonów są najbardziej produktywne i spójne. Rozmarzanie płciowe jest procesem w którym męskie i żeńskie komórki(gamety) odseparowanych rodziców łączą w żeńskiej roślinie co ewentualnie może doprowadzić do stworzenia nowej odmiany genetycznej. Proces ten ma miejsce gdy pyłek z męskiej roślinki (staminat) tworzy zalążek w kwiacie żeńskim który produkuje zarodek. Zarodek ten, kiedy dorośnie i w pełni się wykształci stanie się nasionkiem. Każde nasiono jest genetycznie unikalne i zawiera po trochu genów z każdej macierzystej rośliny. Potomstwo które wyrośnie z takiego ziarenka jest często inne na różne sposoby od swoich braci i sióstr lecz dzielą niektóre fizyczne cechy każdego z rodziców (np. ojciec blueberry matka White Moscow = unikalny x który zawiera po trochu każdej cechy każdego rodzica) ale rzadko zdarza się aby były identyczne jak rodzice lub bliźniacze. Z powodu tych różnic w cechach(działania) roślin i ich cechach(płciowych), hodowcy są w stanie używać rozmazania płciowego dla własnej korzyści i krzyżować różne odmiany pomiędzy sobą aby tworzyć unikalne odmiany i hybrydy znanych już odmian. Rezultaty te w fenomenie zwanym rekombinacją cech, pozwalają hodowcom na wydobywanie(tworzenie) roślin z najlepszymi cechami obu rodziców które nie posiadają ich cech negatywnych. Te wyselekcjonowane rośliny używane są jako podstawa do stworzenia nowych wariantów znanych odmian.* Chwała panu za taka możliwość


Różnice pomiędzy męskimi i żeńskimi roślinkami są proste. Męskie rośliny wyróżniają się poprzez pojawianie się woreczków z pyłkiem lub też "innych" którzy wyrastają na złączeniach gałązek. Inni wyglądają podobnie do kiści winogron albo zbioru miniaturowych szczypiec homara rosną w górę i odwrotnie od złączenia gałązek. Męskie rośliny zazwyczaj zaczynają produkować kwiatostany w 4tygodniu przed żeńskimi w takiej samej mnogości i często pał lub odcinków kiedy wchodzą w okres zakwitania. Żeńskie roślinki mogą zostać rozpoznane poprzez wytworzenie się dwóch bielawych włosków lub piętn, które wytwarzane są jako część słupka żeńskiego kwiatu który pojawia się na złączach gałązek lub węzłach. MJ jest interesującym gatunkiem(roślin), ponieważ jako jedyna roślina produkuje żeńskie i męskie organy rozrodcze na osobnych roślinach(męskich i żeńskich, zdarzają się obojnaki tzw. Hermy). Jest to warunek zwany dwupienność płciowa grupa ta zawiera także rośliny które nie są ani męskie ani żeńskie są to tzw Hermafordyty. Dwupienność jest oznaką krzyżowego zapylania roślin, są one zdolne zapładniać inne poszczególne implikacje ale to omówimy później. Chociaż dwupienność jest pospolita wśród MJ, rodzaj jednopienności jednak istnieje, rodzaj jednopienności produkują obie rośliny męska i żeńska na tych samych jednostkach(roślinach). Te jednopienności rodzajowa jest głównie wykorzystywana do produkowania nasion, gdyż wytwarzają one najwięcej nasion na akr(amerykańska jednostka miary ziemi) ziemi. Jednopienność nie jest jednak zagrożeniem przy produkcji narkotyku, gdzie rośliny nie mogące wyprodukować nasion, lub sensimille są szukane. Rośliny wykazujące obojnactwo są często przedstawiane jako "hermafrodyty" prze wytwórców narkotyków lecz są trafniej przedstawiane jako transseksualne rośliny. Transseksualizm roślin (zboczeńcy są wszędzie ) są problemem dla growerów którzy życzą sobie produkować rośliny nie produkujące nasion do konsumpcji, tak jak pomarańcze bez nasion są lepsze do jedzenia tak samo jest z MJ. Musząc wybierać pestki z kwiatostanów marijuany która jest przeznaczona do konsumpcji(palenia), sprawia to, wiele niewygody i przy paleniu nasiona niewybrane mogą zepsuć smak a nawet całe doświadczenia z naszego palenia. Przedyskutujemy transseksualizm roślin głębiej w późniejszych rozdziałach.


Tworzenie się nasionka

Marijuana jest wiatropylnym gatunkiem(roślin), jest to wymyślny sposób na powiedzenie, że roślina została zapylona przez wiatr. Przy dzikich lub naturalnych warunkach męskie rośliny podlegają silnemu pyleniu i przekazuje ogromne ilości pyłku w wiatr. Pyłek przebywa ogromne odległości by przy odrobinie szczęścia wylądować na piętnie lub fasonie roślinki żeńskiej. Jest to przykład zapylenia. Jest wiadome, że w powietrzu znajduje się i podróżuje pyłek wielu odmian MJ oraz innych roślin i jest wielce prawdopodobne, że wyląduje on na czekającej na zapylenie roślince, Marijuana wykształciła zdolność rozpoznawania specyficznych cech pyłków różnych roślin, pyłek jest wstanie wykiełkować na fasonie a zatem zapładniać żeńskie zalążki. Jednak mamy zdolność fizycznego i biochemicznego rozpoznawania słoje zawierające pyłek i napiętnowane powierzchnie rośliny, razem upewniają one o rodzaju gatunku. Jeśli sygnał biochemiczny jest właściwy a piętna rośliny rozpoznają słoje pyłkowe jako marijuanowe, wtedy słoje zostają nawodnione przez przepływ wody z słupka, wtedy zaczyna on kiełkować. Jako tylko ziarno zaczyna kiełkować i zapuszcza pierwotne korzenie w soli, słoje pyłkowe zaczynają kiełkować i wysyłają łagiewkę pyłkową w piętno i przekopują się do zalążka. Kiedy tylko łagiewka dociera do zalążni, materiał genetyczny niesiony z pyłkiem zostaje dostarczony do zalążka, gdzie łączy się on z materiałem genetycznym matki. Gdy dojdzie do zapłodnienia tworzy się embrion który rośnie pod płaszczem nasionka, i kiedy w pełni dojrzeją w 4 do 5 tygodni, mogą być zasadzone i będą rozwijać się w nową generację roślinek.


Jak poradzić sobie z używaniem pyłku:

 • Zbieraj ostrożnie.
 • Przenieś męskie rośliny możliwie jak daleko tylko możesz od roślin żeńskich.
 • Ogranicz odległość na jaką podróżuje pyłek dzięki filtrom i wodzie.


Generalny przegląd i zastanowienia, nad tym kiedy tworzyć nasiona.

Krok pierwszy: Wybierz rodziców. Selekcja roślin żeńskich jest o wiele prostsza niż selekcja męskich roślin, dlatego, że żeńskie rośliny chętnie demonstrują wszelkie cechy które w gruncie rzeczy są ważne dla hodowcy, lub palacza (czasami jest to konfliktowy interes!). Hodowca może chcieć podkreślić niektóre cechy takie jak : Siła działania, Smak, Plon, Zapach, Zwiększyć wytrzymałość na szkodniki, Kolor, Wielkość wzrostu rośliny, i tym podobne. Marijuana pozyskiwana dla spożycia jest grupą kwiatów żeńskich tzw. topek(eng. Bud). Wszyscy Hodowcy/palacze mają do roboty jedno zwracać całą swoją uwagę na te kwiaty i ich rozwój podczas cyklu życia rośliny, zbieraj, spal próbkę topka z każdej rośliny (czyli to co lubi każdy z nas) i poznaj pozytywne i negatywne cechy każdej z twoich roślin(mogą być i przyjaciela ważne że degustujesz), wzrostu jak i efektów palenia. Wstępne zbiory pozwalają na dodatkowe sprawdzenie aromatów oraz smaków, gdyż zmienia się to wraz z wysuszeniem i kuracją kwiatka(topka).


Wybieranie męskich roślin z pożądanymi cechami nie jest łatwe. Męskie rośliny oczywiście nie tworzą żeńskich kwiatostanów zatem ocenianie zawartości żywicy, jakości kwiatów, zapachów i tym podobnych jest bardziej wewnętrzną sprawą męskie rośliny porostu nie pokazują swoich cech. Niektórzy hodowcy odczuli, że dobrą metodą na wybieranie męskich roślin jest potarcie łodygi palcem. Pomysł jest prosty jeśli roślina wydziela mocny ostry odór(zapach), może to być dobra roślina. Jest to naprawdę tylko nieoczyszczony pomiar zapachu kandydata(rozpłodowca). Pomimo to może, być to użyteczna technika, lecz nie powinno być to główne kryterium doboru roślin. Najlepszą metodą na wybór dobrych roślin męskich na rodziców jest test ich potomstwa. Test na potomstwie może zostać użyty poprzez zebranie pyłku z rośliny i użycie go do stworzenia kilku nasion z wybranymi roślinami(matkami). W rezultacie populacja tych nasion jest hodowana i są dokonywane oględziny w celu zdobycia informacji o efektach jakie dały geny męskiej rośliny. Testy na potomstwie są bez wątpienia najbardziej wiarygodną metodą na określenie wartości genetycznej danej męskiej rośliny wnoszącej wkład w nowe pokolenia poprzez mieszanie właściwości roślin. Jedyną loterią w tych testach jest to, że poświecą się na nie czas gdyż trzeba wyhodować nowe pokolenie z nasion a także utrzymywać roślinę męską przy życiu jeśli ma być jeszcze wykorzystana. Niekiedy hodowcy nie utrzymują ich przy życiu, zostawiają oni tylko to potomstwo które wykazuje najlepsze cechy męskiej rośliny resztę zaś niszczą. Jedynie najlepsze i najsilniejsze rośliny męskie mogą przyczynić się do wytworzenia nowego pokolenia nasion. Krok Drugi: Zbieranie Pyłku. Jedna gałązka męskich kwiatów może dostarczyć wystarczającą ilość pyłku dla małych hodowców do produkcji dużych nasion dla ich własnego użytku. Usuwaj inne gałązki aby uniknąć przypadkowego zapylenia, izoluj męskie rośliny gdy tylko pojawią się inne. Weź pod uwagę także to że pyłek może pokonać wiele kilometrów w powietrzu. Priorytet dla otwierających swoje miejsce jest taki aby umieścić torbę lub kawałek kartonu na gałęzi aby uniemożliwić ucieczkę pyłku oraz zaizoluj np. torbę kawałkiem sznurka. Trzymaj torbę na gałęzi przez kilka dni aby zebrać pyłek. Gdy wydaje się, że zebrałeś dostateczną ilość pyłku złap gałązkę i strzęś resztę pyłku do torby/worka. Ostrożnie usuń wyczerpaną gałązkę oraz torbę tak aby nasz pyłek nie uciekł. Krok Trzeci: Składowania i Ochrona Pyłku(opcjonalnie). Pyłek nie przeżyje długo w warunkach pułkowych(normalnych/pokojowych), może zostać łatwo zniszczony poprzez wysoką temperaturę oraz wilgoć. Pyłek, jakkolwiek może zostać przechowywany w zamrażarce przez kilka miesięcy, jeśli tego potrzebujesz. Może to zostać uzyskane poprzez ostrożne usunięcie pyłku z torby do której był zbierany i następnie przesianie go przez siatkę. Dzięki temu pozbywamy się resztek listowia oraz większych kawałków liści które mogły odpaść do torby/worka i zanieczyściły pyłek, powodując tym samym jego zniszczenie. Papier woskowy musi być ułożony pod siatką dzięki czemu wykorzystamy go do łapania pyłku. Pyłek może zostać później zebrany dzięki sterylnemu skrobakowi, włożony do koperty lub sterylnej fiolki, i włożony do zamrażarki. Czystość to podstawa! Pyłek nie powinien być wielokrotnie zamrażamy i rozmrażanym gdyż spowoduje to, że zmniejszy się jego zdolność utrzymania się przy życiu. Krok Czwarty: Zapylanie. Do zapylenia dochodzi gdy pyłek wchodzi w kontakt z słupkiem. Zapylenie zależy np od swierzości słupka który może być gotowy do zapylenia od 2giego do 12stego tygodnia od rozpoczęcia kwitnienia. Im więcej słupków na topku w czasie zapylenia tym więcej nasion zostanie wyprodukowanych. Płodne słupki wydają się być napęczniałe i często są białe. Słupki które przestały być płodne są koloru brązowego. Aby zapylić swoje roślinki należy pokryć żeńską gałązkę workiem wypełnionym pyłkiem, i żywo potrząsnąć workiem aby upewnić się, że pyłek wszedł w kontakt z jak największą liczbą słupków. Pozostaw tak torbę na dwa dni i dwie noce aby upewnić, że zaszło kompletne zapylenie. Bądź ostrożny aby nie strząść pyłku kiedy będziesz ściągać worek, gdyż pyłek cały czas może wznieść się w powietrze i zapylić okoliczne roślinki które są w naszym ogródku i nie są przeznaczone do zapylenia, hodowca może przenieść rośliny przeznaczone do zapylenia do innego mniejszego pomieszczenia w którym spokojnie zajdzie cały proces. Po kilku dniach które zapylane rośliny spędziły w odosobnieniu należy spryskać je wodą aby zniszczyć resztę niepotrzebnego już pyłku wtedy dopiero możemy przenieść je spowrotem do głównego pomieszczenia w którym spokojnie dojrzeją z siostrami. Ta technika minimalizuje przypadkowe zapylenia do których dochodzi przez przypadkowe potarcia roślin przenoszonych z miejsca na miejsce dzięki czemu rośliny nieprzeznaczone do zapylania pozostają bezpłodne(tzn. nie produkują ziarenek). Aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia roślin starym pyłkiem należy zawsze czyścic komorę w której dochodzi do zapylenia. Alternatywne podejście to użycie małego pędzelka malarskiego aby pokryć dzięki niemu słupki.


Zanurz pędzelek w pyłku a następnie delikatnie nanieś pyłek na słupki hodowca musi posiadać pewną rękę aby nie dopuścić do niekontrolowanego rozpylenia pyłku podczas zapylania docelowych roślin. Ta technika jest idealna jeśli hodowca chce uzyskać tylko parę ziarenek. Po zapyleniu, większość nasion będzie w pełni dojrzała w przeciągu 6 tygodni, jakkolwiek niektóre mogą być dojrzałe wcześniej. W miarę dojrzewania nasionka, kielichy z nasionami mogą pęknąć także hodowca będzie mógł obserwować rozwój nasion. Nasionka są dojrzałe kiedy w większości są pokryte ciemno brązowymi lub szarymi cętkami( coś na styl tygrysiego maskowania), i są lekko osadzone w kielichu. Nasionka które są koloru zielonego, żółtego lub białego są zawsze niedojrzałe i są nieżywotne(możesz dosypać ich do swojej sałatki lub płatków). =>


{ Nasiona konopi są popularną zdrową żywnością, ponieważ są bardzo bogate w substancje odżywcze, takie jak kwasy tłuszczowe omega, aminokwasy i składniki mineralne. Około 35 procent zawartości ziarna stanowi olej. Olej z nasion konopi zawiera 80% niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (EFA), kwas linolowy (LA, 50-70%), alfa-linolenowy (ALA, 15-25%) i gamma-Linolenic_acid (GLA, 1-6%). Mieszanka kwasu linolowego i kwasu alfa-linolenowego w oleju konopnym może zaspokoić nasze potrzeby EFA. Oba pełne białka i olejki eteryczne zawarte w nasionach konopi są w idealnych proporcjach w żywieniu człowieka. 65% zawartość białka jest w formie edestin globuliny, tak aby mógł on być faktycznie wykorzystywana przez organizm w stanie surowym. Inne korzyści z oleju z nasion konopi to jego wpływ na skórę i włosy, odżywia się zarówno na poziomie komórkowym. Olej konopny z nasion jest łatwo wchłanialny przez skórę.


Jest to doskonały pokarm dla ludzi o niskim spożyciu kwasów tłuszczowych, a także idealny dla sportowców. Nasiona konopi są jedynymi z jadalnych nasion zawierających kwas gamma-linolenowy (GLA). Nasiona konopi są bardzo pożywne, są dobrym źródłem białka, które lepiej smakuje i wchłania się niż to w soi.

Nasiona konopi mogą być spożywane w stanie surowym, do posiłku, złożony do mleka, zaparzone jak herbata, i stosowane w wypieku. Jeden popularny sposób na spożywanie nasion konopi, to dodanie ich do koktajli mlecznych. Albo wymieszać kilka ekologicznych nasion konopi (w całości lub obłuszczone) z soków z owoców i zmiksować w mikserze. W chińskich kinach sprzedaje się prażone nasiona konopi.}

=> Aby przetestować żywotność wyhodowanych nasion, możesz spróbować wykiełkować kilka nasion dla testu lub próbować ścisnąć je pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym aby przetestować ich jędrność/twardość. Jeśli większość nasion nie pęka pod wpływem racjonalnego nacisku, to nadszedł czas zbiorów. Jeśli nasionka zostaną pozostawione na roślinie zbyt długo, niektóre z nich mogą wypaść z topków i wykiełkować na ziemi poniżej. Jest to częstsze u roślin z dominującymi cechami *Staiv*. Rośliny z dominującymi cechami Indici posiadają bardziej zbite kwiatostany, które to trzymają nasiona wewnątrz bardziej ciasno. Hodowcy muszą usuwać nasiona z Indyjek poprzez miażdżenie i oddzielanie ich od treści roślinnych. Nasiona są gotowe do posadzenia natychmiast po ich zebraniu, ale wstępny % nasion które wykiełkowały może być niski. Procent kiełkowalności może zostać podniesiony poprzez wysuszenie nasion, pozostawienie ich w chłodnym i ciemnym miejscu z dobrą wentylacją na kilka tygodni i umieszczenie ich w lodówce na 1 lub 2 miesiące przed kiełkowaniem. Proszę pamiętać że jest to poradnik który został stworzony dla małych produkcji nasion(do kilkunastu roślin). Każda metoda w której pyłek wchodzi w reakcje ze słupkiem owocuje powstaniem nasion. Często hodowcy umieszczają kilka samców, lub ich klony w pomieszczeniu przeznaczonym do produkcji nasion z ich wyselekcjonowanymi żeńskimi roślinami. Umieszczanie męskich roślin w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i pozwolenie im na kompletne wypuszczenie pyłku zapewnia całkowite zapylenie u wszystkich znajdujących się na dym obszarze żeńskich roślin, oraz zapewnia ogromną produkcję nasion z każdej zapylonej rośliny. Dobierz różne ilości żeńskich męskich roślin aby dopasować ilość nasion jakie zostaną wyprodukowane do własnych potrzeb.


Opieka nad Nasionami

Zazwyczaj hodowcy konopi stosują wysoko fosforową i nisko azotową dietę dla swoich roślin w okresie kwitnienia. Moim zdaniem należy zapewnić roślinom zbalansowaną dietę podczas produkcji nasion od początku do końca okresu wykształcania się nasion, tak aby wszystkie mikro i makroelementy potrzebne do prawidłowego rozwoju nasion były dostępne. Ponieważ większość nawozów przeznaczonych na okres kwitnienia konopi posiadają niską zawartość azotu hodowcy mogą mieszać nawozy na okres wegetatywny i na okres kwitnienia w celu uzyskania kompletnej diety dla roślin produkujących nasiona. Formuły nawozów do zastosowań dla roślin kwitnących często nie zawierają wszystkich istotnych składników odżywczych a okres kwitnienia nie jest okresem w którym rośliny powinny głodować. Zaopatrując rośliny produkujące nasiona we wszystkie mikro i makro-elementy owocują bardziej żywotnymi nasionami i ich zwiększoną jakością. Organiczna mieszanki glebowe zawierają wiele kultur bakterii które rozbijają związki soli mineralnych ułatwiając w ten sposób ich przyswajanie przez rośliny, wysterylizowana mieszanki glebowe nie posiadają takich kultur bakterii, a co za tym idzie rośliny nie mogą się prawidłowo odżywiać i nie rozwijają się prawidłowo. Wielu hodowców zgadza się, że organicznie wyhodowana konopia ma o wiele lepszy smak i zapach od konopi hodowanych na syntetycznych mieszankach, te kultury bakterii zapewniają roślinie zdrowszy rozwój a także wyprodukowane przez taką roślinę nasiona są lepszej jakości. Aby w pełni zrozumieć na czym polega hodowanie konopi(produkcja nasion) musimy przyswoić pewne informacje w kolejności. Więcej warunków ustalonych zostało w glosarium(alfabetyczny spis objaśnień rzadkich wyrazów w tekście). Genetyczny materiał jest dziedziczony tak jak opisano powyżej w sekcji poświęconej produkcji nasion, ze strony dawcy pyłku jak i rośliny matki. Genetyczny materiał lub kwas deoxyrybonukleinowy(DNA) jest nawinięty w długie spiralne nici zwane chromosomami i są przechowywane w jądrze każdej komórki. W konopiach każdy dziedziczy się 10 różnych chromosomów od strony ojca(z pyłku) i 10 od strony matki. W rezultacie jednostka ma 20chromosomów ; 2 pełne kopie z każdych 10chromosomów lub 2 pełnych genotypów. To oznacza, że tworzą się 2 kopie każdego genu w roślinie, jedna od matki i następna od ojca. Każda komórka w roślinie posiada tą unikatową kopie DNA. Kod genetyczny jest zapisany wzdłuż długości nici chromosomów, i każdy gen posiada specyficzną lokalizację wzdłuż jego długości.


Fenotyp - My uważamy fenotyp za zauważalną i niewyrażalną ilościowo reprezentację danej cechy. Cokolwiek możesz zmierzyć, przydzielić do danej kategorii lub w innym przypadku obserwować może być oznaką fenotypu. Każdy krzew ma wiele różnych fenotypów. Dla przykładu wysokość rośliny może zostać rozbita na 3 różne kategorie : krótka, średnia i wysoka postawa. Są to niskie fenotypy, średnio wysokie oraz wysokie fenotypy. Kwiaty konopi demonstrują także inne fenotypy w kolorach. Najczęściej zauważamy zielone kielichy lecz występują też konopie z fioletowymi kielichami. Niekiedy zdarza się także, że występują zielony kielichy z fioletowymi cętkami. Są także fenotypy wielkości i kształtu kielichów, lub wielkości liści i ich kształtów. Każda cecha to inne fenotypy które mogą być wybrane za lub przeciw. Każdy fenotyp to obserwowalny rezultat działań genów w każdej komórce rośliny. Czasami jeden gen kontroluje jedną cechę(jedno-genowe cechy), a czasami pary genów aby wytworzyć to co my nazywamy fenotypem(cechy wielo-genowe). Genotyp - Genotyp rośliny jest sposobem określania aktualnej kondycji genetycznej która jest konsekwencją fenotypu. Jakkolwiek genetyczna budowa lub charakteryzacja jednostki, genotypy nie zawsze są wyrażone w sposób widoczny. Niektóre są uśpione i budzą się pod wpływem określonych bodźców. Dla przykładu niektóre rośliny mają zielone liście, ale liście zmienią kolor na fioletowy pod wpływem zimna, ale niektóre rośliny z zielonymi liśćmi nie zmienią koloru na fioletowy pod tym samym czynnikiem zimna. Zachodzi to gdy roślina ma inną wersję genów które decydują kiedy zacząć produkować fioletowy pigment w liściach. Różne wersje genów są zwane allelami. Te rośliny pierwotnie miały zielone fenotypy liście lecz jedna z nich wykształciła zamienny fenotyp(fioletowe listowie) w odpowiedzi na wahania temperatury. Jest to zależne od genów w tej pojedynczej roślinie jak i warunków pogodowych oraz jej cech.

Najprostsza droga aby to zrozumieć :

Fenotyp = Genotyp + Środowisko

Pamiętaj, że nie jest to w 100% prawda. Bardziej dokładnie, fenotypy w jednostce są rezultatem interakcji rośliny z otoczeniem. Spójrzmy na niektóre możliwe z właściwych genotypów w naszym krótkim,średnim i wysokim przykładzie fenotypów. Pamiętaj, genotyp to nasza droga do określania kondycji genetycznej odpowiedzialnej za phenotyp, w ten sposób możemy przypisać jej właściwości jakie sobie zażyczymy naprawdę jest to tylko symbol.

Fenotypy Genotypy

 • Krótki ss
 • Średni Ss
 • Wysoki SS

Zawsze są to 2 allele, lub wersja każdego genu, zawierając gen odpowiedzialny za posturę. Kiedy mamy 2 "s" (niski fen.) zauważamy niski fenotyp w roślinie. Na odwrót gdy roślina posiada 2 "S" zauważamy że posiada ona wtedy wysoką posturę. Lecz jeśli posiadamy krzyżówkę obu poprzednich fenotypów uzyskujemy średni fenotyp czyli 1"s" i 1 "S". Często hodowcy bazują symbol dla genotypu poprzez zapożyczanie pierwszej litery danej cechy recesywnej występującej na jednostce. Co stanie się przejrzyste w następnym akapicie. Homozygotyczny/Heterozygotyczny - Są to określenia używane przy określanej genotypowego stanu rośliny, z wyrazami szacunku w stronę podobieństw alleli danej cechy. Jeśli roślina jest homozygotyczna dla danej cechy, są to 2 kopie tego samego allela (homo = taki sam). Jeśli roślina jest heterozygotyczna posiada ona wtedy 2 różne allele dla danej cechy (hetero = inne od siebie).


Dominacja

Rozważ dwa prawdziwe hodowlane typy; biały słupek i typy pokazujące różowe słupki. Oba warunki są prawdziwie hodowlane i z tego powodu są homozygotyczne; w każdym przypadku reprodukcja prowadzi tylko do różowych słupków bądź do białych słupków. Hybryda F1, lub krzyżówka pierwszej generacji tych dwóch typów powoduje powstanie tylko białych słupków w roślinach; nie zauważane są za to różowe słupki bez względu na to jak dużo nasion F1 zostaje wykiełkowanych. Krzyżowanie braci i sióstr, lub łączenie w pary bliźniaków F1 owocuje w nasionach F2 populacje w 75% złożoną z białych słupków i w 25% złożoną z różowych słupków. Zanotuj zanik różowych słupków w pokoleniu F1 i konsekwentny powrót w pokoleniu F2. W tej sprawie białe słupki dominują nad różowymi słupkami, i różowe słupki są recesywne w stosunku do białych. Następnie rozważmy fenotypy zauważane w dostarczonych symbolach i wydedukujmy genotypy:


R1- białe słupki x R2- różowe słupki


Pokolenie F1 ( Wszystkie rośliny posiadają białe słupki )


Samiec F1 x Samica F1


Pokolenie F2 25% różowych słupków, 75% białych słupków

Pamiętaj naszą zasadę o nazywaniu genotypów pierwszą literą danej recesywnej cechy, w tym przypadku różowy.

Fenotypy: Różowy (recesywna cecha ) i Biały (cecha dominująca)

Fenotyp Genotyp

 • R1 - (różowe słupki) rr
 • R2 - (białe słupki) RR
 • F1 - (białe słupki) Rr
 • F2 - (Białe i różowe słupki na roślinach)
 • 25% Różowych pp
 • 75% Białych P

Te 75% może być załamane na 2 genotypy: PP i Pp. Kiedy skrzyżujemy Pp x Pp otrzymamy 3 możliwe kombinacje genotypów 25% PP, 50% Pp oraz 25% pp.

P p
p pp Pp
p pP pp


Z tego powodu wiemy że 75% białych słupków w roślinach jest aktualnie 50% Pp + 25% PP dla całkowitych 75% Recesywne - Wewnątrz allelyczne interakcje takie jak allele jednego rodzica są maskowane przez obecność allela z innej rośliny w ekspresji danej cechy w potomstwie. Cecha recesywna nie ukazuje się w pierwszym pokoleniu potomstwa (F1) lecz na nowo pojawi się w bliźniaczym potomstwie F2 w rezultacie uzyskamy 25% roślin z cechami recesywnymi. Dominacja - Wewnątrz allelyczne interakcje takie jak allele jednego rodzica są maskowane przez obecność allela z innej rośliny rodzicielskiej, w ekspresji danej cechy w potomstwie. Tylko cecha dominująca ukazuje się w pierwszym pokoleniu potomstwa. W pokoleniu F2 75% także będą posiadały cechę dominującą w pokoleniu F1.


Główne komponenty programu hodowlanego

 • 1. Wykształcić wizje celu hodowli.

Każdy program hodowlany powinien zaczynać od znalezienia jego celu. Dlaczego próbujesz tworzyć nasiona? Co starasz się osiągnąć krzyżując rodziców? Możesz chcieć wyprodukować nasiona konopi która będzie reprezentowała idealne lub w większości idealne cechy roślin które wcześniej wybrałeś. W drugim przypadku możesz chcieć dodać nowe cechy do twojej w większości idealnej rośliny i nadawać tym nowym cechom całe nowe linie nasion. Niektórzy mogą po prostu chcieć trochę nasion na przyszły sezon. Myśl o swoim celu hodowli jak o twoim miejscu przeznaczenia; proces hodowli jest jak mapa drogowa lub droga która prowadzi do tego celu.

 • 2. Znajdź bądź wytwórz zmienność.

Znajdowanie nieustabilizowanych lini nasion w tych czasach nie jest trudnym zadaniem, ponieważ bardzo niewielu hodowców zajmuje się stabilizacją lub utrwalaniem danych cech biorąc pod uwagę hodowaną populację ważniejszą do wypuszczenia. Twoje nasiona z którymi startujesz reprezentują zróżnicowanie dla większości cech, zależących od źródła z którego pozyskałeś wstępny materiał. Smutna rzeczywistość jest taka, że większość firm produkujących nasiona nie skupia się na ulepszeniu istniejących odmian a produkcji nasion na sprzedaż. Jako hodowca szukający zalążka z którym mógłby pracować, pozostawia to niestabilne pokolenia z wystarczającą różnością dla przyszłych selekcji. Jest szukamy odmian, to może być to rozważone jako dobra rzecz. Jakkolwiek prawdziwie stabilne i czyste genetycznie odmiany to to czego szukają hodowcy, kiedy wybierają stado roślin do własnych hodowli jest to także przeszkoda. Jest dużo łatwiej pracować z prawdziwie hodowlanymi roślinami dlatego że można zaobserwować, iż zachowują się one w przewidywalny sposób w kolejnych pokoleniach i dlatego też można spodziewać się po nich godnego zaufania i spójnego rezultatu ich krzyżowania. Może zostać to tylko osiągnięte poprzez używanie prawdziwie czystego genetycznie stada. Z powodu braku komercyjnie dostępnych czystych lini z którymi można byłoby pracować poważni hodowcy muszą stabilizować swoje linie startowe przed ich hybrydyzowaniem bądź przed krzyżowaniem objętościowym,

 • 3. Uprawiaj i badaj

Rób tak jak jest napisane. Im więcej roślin hodujesz tym większe zróżnicowanie zauważysz. Jestem na przemian zaskoczony i nawet zdumiony widząc nowe ekspresje cech gdy uprawiam ten wspaniały gatunek. Konopie są ekstremalnie zmiennym i polimorficznym gatunkiem, wiele cech ma niezliczone możliwe manifestacje. Uprawiając różnorodne zestawy nasion różnych dziedzictw(i wiele z różnych populacji) zapewnia hodowcy szeroką gamę fenotypów i kombinacji cech dla przyszłych selekcji. Wybierając z jak największej możliwej ilości roślin jest zawsze preferowane; mając szeroki i różnorodny zestaw zapewnia duży wigor roślin lub to że pokarzą nam cechy które nas interesują nawet jeśli są to nasiona znanej jakości. Hodowcy muszą plewić większe populacje z potencjalnych roślin "oszustów" z niepożądanych jednostek. W każdym programie hodowlanym, usuwa się niepożądane typy. Niektóre recesywne cechy, zwłaszcza te kontrolowane przez kilka genów(cechy poligeniczne), maja potencjał ukazywać się tylko w 1 na 100 lub nawet 1 na 1000 roślin. Jeśli hodowca nie uprawia dużej liczy roślin ma małe szanse na odkrycie tych fenotypów. Reszta jest jednakowa hodowca który uprawia największą ilość roślin ma największą sposobność na odkrycie najlepszych jednostek do hodowli. Testowanie finalnego produktu jest krytyczną częścią całego badania WIĘĆ WYCIĄGAJ SWOJEGO BONGOSA LUB BLETKI I ZABIERAJ SWÓJ PRODUKT DO ROBOTY!!!!!

 • 4. Odsiej, Wybierz, i Stosuj Nacisk na Selekcje.

Aby sparafrazować jednego z największych hodowców dwudziestego wieku, dobieraj rośliny tak aby jak najdokładniej pasowały do twojego celu. Jest ważna zasada jeśli przyszłe pokolenia twoich roślin mają osiągnąć zamierzony przez ciebie cel. Hodowcy do przyszłych upraw wybierają takie rośliny które posiadają szczególne pożądane przez hodowcę cechy. Nie ma żadnych praw ani rankingu przy stawianiu jednej cechy nad drugą, jest to tylko i wyłącznie sprawa hodowcy który wybiera te rośliny które posiadają cechy których on pożąda. Dla domowych hodowców ważny jest niski wzrost, duże krzaczenie się, duże zbite topy, duża zawartość THC i długi dobry HIGH(długo trzymający, uspokajający i tzw. zabierający głowę w chmury) i oczywiście odporny na wszelkiego rodzaju szkodniki i choroby. Jest to dobra generalna zasada aby szukać roślin z dużym wigorem i zdrowych. Czasami znajdujemy rośliny prawie idealne w każdym aspekcie, lecz posiadają one nieraz negatywną cechę która jest nieporządana. Dla przykładu hodowca może wyselekcjonować roślinę która produkuje aromatyczne i smakowite kwiatostany lecz jest ona wysoka, wychudzona i trudna w domowej uprawie pod sztucznym światłem. Nawet z tą negatywną cechą hodowca uważa tą roślinę za wartą zachodu i wybiera ją jako jedną z wielu do produkcji nasion. Hodowca musi zrozumieć że jeśli wybiera rośliny z jakąś słabością genetyczną, musi ona zostać usunięta w późniejszym czasie. Hodowca musi zbalansować pozytywne i negatywne aspekty każdej rośliny w miarę możliwości ponieważ roślina wniesie wkład genetyczny w przyszłe pokolenia. Kiedy uprawiamy duże ilości roślin, zauważysz, że niektóre rośliny wielce różnią się pod pewnymi względami a pod innymi są praktycznie identyczne. Dla przykładu niektóre rośliny są bardziej odporne na zakażenie grzybami takimi jak Botrytis cinerea Pers (szara pleśń) lub Uncinula necator (Mączniak). Kiedy zostaną wybrane zadowalające nas rośliny musimy poddać je naciskowi jakiemu zostały poddane przez nas selekcje. Dla odmian roślin odpornych na szarą pleśń, poddaj selekcji rośliny z środowiska bogatego w tego grzyba. Dla odmian z wysokim plonem wybierz ziarna z matek który uzyskały najlepszy wynik. Jeśli wymagasz aby twoje rośliny były nie większe niż 1.83m (6 stóp), usuń rośliny wyższe lub zatrzymaj tylko nasiona z roślin które nie były wyższe. Jeśli wymagasz aby twoje rośliny były przystosowane do uprawy na dworze, rozpocznij selekcję roślin na dworze w warunkach do jakich potrzebujesz zaaklimatyzowanych roślin i wybierz nasiona z roślin które doszły w tych warunkach (z reszty możesz zrobić sałatkę). Wybierając najwcześniejszą z najwydajniejszych w plon odmian, najlepiej najpierw wybrać te z największym plonem a potem te z nich które doszły najwcześniej. Tak naprawdę wszystko zależy od tego jakie cechy są ważniejsze dla hodowcy i jakie cele dany hodowca chce osiągnąć. Zazwyczaj odmiany które dobrze rosną pod sztucznym światłem dają też radę pod gołym niebem lub też w szklarniach pod naturalnym oświetleniem po 2 lub 3 latach aklimatyzacji. Niestety odmiany które świetnie rosną pod gołym niebem pod sztucznym oświetleniem okazują się bardzo słabe i zawodzą. Selekcja po zbiorach wymaga aby wybierać nasiona z najwydajniejszych roślin które mogą okazać się bardzo dobre w przyszłych pokoleniach lub można też trzymać klony każdej rośliny do przyszłej produkcji nasion z uprzednio wyselekcjonowanych roślin.

 • 5. Komercjalizacja

Jest to opcjonalna część programu hodowlanego. Niektórzy ludzie tworzą nowe odmiany które zaspokajają ich potrzeby co do jakości palenia ale i środowiska w którym uprawiają bez potrzeby zarobkowania na ich pracy. Potrzebują oni jedynie nasion na których będą mogli hodować rośliny które zaspokajają ich potrzeby. Niektórzy są z drugiej strony barykady, produkują oni nasiona jedynie na sprzedaż. Ci hodowcy robią bardzo małe hodowle. Nazywamy ich "Twórcy Nasion" Ponieważ konopie są atakowane przez wiele rządów i innych złych mocy z całego globu, dlatego też niestety prawdziwi hodowcy z celami byli zmuszeni do ochrony swoich genów zostali zmuszeni zakończyć swoją pracę... Lata prześladowań na całym świecie i chciwa produkcja nasiennicza bez ulepszeń lub ochrony doprowadziły do genetycznego zawężenia, potencjalnych odmian startowych. Teraz bardziej niż kiedykolwiek etyka hodowlana powinna być przestrzegana przez entuzjastów konopi. Ten gatunek desperacko potrzebuje hodowców którzy zaczną powiększać populacje na własnych posesjach, zachowując przy tym wartościowe genetycznie rośliny dla przyszłych pokoleń. Sam Skunkman wielki sprzymierzeniec konopi zawsze powtarza "Stoimy na barkach tych którzy przyszli przed nami." Możemy tworzyć z ulepszonych przez naszych przodków odmian nie tylko konopi ale także innych roślin i gatunków zwierząt, ale możemy pracować tylko z tym co po sobie pozostawili. Selekcje i ulepszenia idą w parze z utratą różnorodności genetycznej (co dzisiaj możemy odczuć). Hodowcy często redukują różnorodność redukując pulę genów w wyszczególnionej przez nich populacji jako konsekwencji usuwania niepożądanych cech. Najlepsi hodowcy dążą do ulepszenia otrzymanej różnorodnej populacji nie tracąc różnorodności w niewyselekcjonowanych roślinach, gdyż może się to okazać pomocne dla przyszłych pokoleń hodowców.


Typy Populacji

 • Linia Wsobna / Czysta Linia

Niektórzy odnoszą się do tego LW(linia wsobna). Linie wsobne są to linie nasion uprawiane przez wiele pokoleń i selekcjonowane dla szczególnych cech aż do momentu kiedy populacja sama wykazuje cechy dla których była selekcjonowana w innych generacjach. Można powiedzieć że te rośliny są wierne tym charakterystykom. Można tam dostrzec bardzo mało lub prawie w ogóle wariacji na temat tych cech, dlatego też są uważane za czyste. Czyste linie stanowią najlepszy zestaw rozrodczy ponieważ potomstwo krzyżówek używając znanych czystych lini ma przewidywalne rezultaty w przyszłych pokoleniach. Linie wsobne są jednolite w rozwoju i cechach oraz są stabilne genetycznie w każdym pokoleniu nasion lini wsobnych toteż otrzymujemy identyczne rośliny. Czyste linie są homozygotyczne w większości alleli.

 • Hybrydy

Hybrydy są wynikiem krzyżowania genetycznie odmiennych rodziców (czarny mężczyzna x biała kobieta). Hybrydy zachowują swoje charakterystyczne cechy jeśli są rozmnażane aseksualnie lecz najpewniej zanikają jeśli rozmnożonymi je seksualnie. Uprawiane hybrydy pozyskuje się z dostępnych lini wsobnych lub tworzenia nowych poprzez segregowanie populacji i łączenie ich przez selekcje wsobną dla homozygotycznych badań lini wsobnych dla umiejętności łączenia w hybrydy i następnie powielanie wyselekcjonowanych lini wsobnych do produkcji hybryd.

 • Jest wiele typów Hybryd.

Hybryda F1 (Northern Lights x Bluberry; Northern Lights x Haze; Frostbite) Potrójne krzyżówki (Skunk #1 - krzyżówka (Mexican x Columbian) x Afghani) Podwójne krzyżówki hybryd (krzyżówka 2 niespokrewnionych hybryd F1 Haze(Afghani x Thai) x ( Mexican x Columbian).

 • Różnorodność hybryd F1

Populacja hybryd F1 jest pozyskiwana poprzez krzyżowanie 2 lini hodowlanych, hybrydy F1 są unikatowe i jednolite jeśli hodujemy je z nasion, ale jak wszystkie hybrydy są one genetycznie niestabilne. Jeśli rozmnożymy je bezpłciowo wsobnie w populacji F1, to późniejsze pokolenia nie będą ani jednolite ani podobne do populacji F1. Jedna z większych zalet nasion F1 dla hodowcy to hybrydyczny wigor, lub też heterozja. Heterozja zachodzi wtedy gdy potomstwo dwóch lini wsobnych przewyższa wydajność lini macierzystych w pewny sposób lub częściej na wiele sposobów (F1 <lub> P1 lub P2). Hybrydy F1 są często większe i bardziej krzepkie a co za tym idzie rosną szybciej niż populacje macierzyste wykorzystane do ich stworzenia populacji F1. Dla przykładu (Skunk #1 x Bluberry) hybryda F1 może rosnąć szybciej i dać większy plon niż czysty Skunk #1 czy Bluberry. Często heterozja pozorna jak tolerancja na niekorzystne warunki pogodowe. Produkcja nasion F1 ma swoje korzyści dla hodowcy lub "twórcy nasion" jak też dla niedzielnych hodowców. Prawdziwe hodowlane odmiany mogą zostać łatwo rozmnożone poprzez otwarte zapylenie. Większość firm nasienny nie ma w interesie sprzedaży nasion które łatwo da się rozmnożyć. Jest to prawda w przypadku kukurydzy jak i konopi. Bardzo niewielka garstka firm produkujących odmiany przeznacza wysiłki i czas na ustabilizowanie i stworzenie czystej odmiany i sprzedaż jej w takiej postaci. Większość tworzy i sprzedaje hybrydy, konkurujące firmy biorą czyste odmiany innych firm i tworzą tak zwane knockoff (potoczna nazwa ulepszonego produktu, który jest niemal identyczny jak produkt konkurencji). Poprzez wypuszczanie jedynie hybryd ich czystych odmian seed banki upewniają się że ich klient powróci do nich aby zakupić jeszcze więcej ich nasion F1 za każdym razem kiedy znowu chcą posadzić nowe rośliny. Chronią oni także swoje długoterminowe inwestycję usuwając możliwość że konkurująca firma weźmie ich produkt i sprzeda jako swój. Niestety, hodowcy marihuany i twórcy różnych jej odmian nie mogą rościć sobie zbyt wielu praw gdy inni rozmnożą ich prace i sprzedadzą jako swoją. W związku z nielegalną naturą konopi indyjskich, ich hodowcy nie są chronieni międzynarodowym prawem a co za tym idzie ich prace można łatwo skraść. Jakkolwiek w Hollandi ten narkotyk jest legalny i twórcy nowych odmian mogą je patentować. Odmiana konopi zarejestrowana jako "Medsins" jest posiadana przez firmę farmaceutyczną licencjonowaną do uprawiania konopi do produkcji leków. Różnorodność- Podział rodzaju, grupy lub rodziny która jest różna w pewny sposób. W różnorodności wszystkie rośliny wykazują zestaw określonych cech morfologicznych i fizjologicznych lub inne charakterystyki chemiczne które odróżniają się od innych różnorodności. Różnorodność musi być jednolita. Różnorodności są esencją i wyraźną cechą są opisywane i charakteryzowane przez hodowcę. Różnorodność pozostanie niezmieniona do racjonalnego stopnia w którym można polegać na jej jednolitość i charakterystyce kiedy jest rozmnażana. Cultivar - (skrócony wyraz pochodny od Uprawianej różnorodności) Populacja roślin hodowanych czysto znakomita pod względem liczby morfologicznych, fizjologicznych, cytologicznych lub chemicznych charakterystyk. Kiedy rozmnażane są seksualnie lub aseksualnie populacja zachowuje swoje liczbę cech. Nowe selekcje pochodne z uprawianej różnorodności ukazuje dostateczną liczbę różnorodności.

 • Zanotuj że poradniki do klasyfikacji "Hodowanych populacji roślin" (197 określają że różnorodność i cultivar są rozważanymi ekwiwalentami.

Szczep - Szczep nie jest naukowo zaakceptowanym botanicznym wyrażeniem, jakkolwiek wiele osób w przemyśle marihuanowym używa tego sformułowania dyskutując przy zakupie rzutu nasion, z powodu braku dokładniejszego sformułowania. Szczep jest sformowanie niepoprawnie nadanym do różnorodności i cultivars, ponieważ nie są one jednolite lub nie uprawiają się prawidłowo. Wszystkie rośliny w populacji nie rozmnażają charakterystyk i powstałe w ten sposób charakterystyki nie są opisane. Bardzo często, komercjalnie sprzedaje się nasion które po prostu są niczym więcej niż hybrydami z nazwami, i nie ma żadnych definiujących je charakterystyk tego to "Szczepu". Możliwe, że "rodzina" lub "grupa" są bardziej odpowiednimi określeniami. Różnorodności Otwartego Zapylenia - Nie hybrydowe populacje rozmnożone przez przypadkowe zapylenie. Wszystkie słupki mają szansę na zapylenie gdy pyłek jest rozpylany przypadkowo, zapewniając sobie zachowanie genów danej populacji, w hodowanej populacji. W konopiach otwarte zapylenie jest przeprowadzone przez sadzenie hodowanych populacji razem w danym miejscu które jest odizolowane od innych źródeł pyłku i pozostawione wiatrom. Aby zachować czystość różnorodności hodowcy konopi upewniają się że nie ma różnych źródeł pyłku do 6,5 Km (4 mil) pod wiatr, i 1.6 Km z wiatrem (1mila) powinno zademonstrować jak daleko pyłek konopi potrafi podróżować razem z wiatrem.

Dziedzictwo/Nasiona Pamiątki - Są to nasiona powstałe przez wieloletnie selekcje sadzenie i zachowywanie nasion. Oryginalne nasiona nudzą roślina lub kwiat który miał specjalne cechy które hodowca najbardziej lubił smak, zapach, kolor lub działanie psychoaktywne. Hodowca potem zachował nasiona z tej rośliny i powtórzył etap w którym szukał podobnych roślin. Określenie "Pamiątkowe nasiona" pojawiło się ponieważ selekcja wśród niektórych hodowców ciągnęła się przez pokolenia czasami przechodziła z pokolenia na pokolenie i przechodziła do przyjaciół. Dziedziczona różnorodność nie są hybrydowe (otwarte zapylenie). Dlatego też hodowcy mogą zachowywać nasiona ze swoich zbiorów, posadzić je w przyszłym sezonie i spodziewać się potomstwa które wygląda bardzo podobnie do swoich rodziców. Wszystkie odchyły od tej reguły powinny od razu zostać usunięte z danej populacji aby utrzymać ją w czystości. Wielo-liniowość - Dwie lub więcej czystych lini które różnią się jedynie w małym stopniu całego fenotypu (np, dojrzewanie, odporność na choroby). Różnorodności są hodowane oddzielnie ale konsekwentnie mieszane i sprzedawane w tej samej paczce nasion. Te paczki są korzystne dla hodowców. Jeśli hodowca zapewni podobne warunki z roku na rok, lub dla hodowców którzy eksperymentują z nową miejscówką. Dla przykładu wielo-liniowa paczka nasion może zawiera rośliny które nieco szybciej dojrzewają i mają nico większą odporność na szarą pleśń, większość pozostałych cech jest taka sama w późniejszych populacjach. Różnorodność w wydajności każdej różnorodności z względem na odporność na grzyby oraz szybkość dojrzewania zapewnia plon nawet w roku w którym dojrzeją jedynie wcześnie dochodzące osobniki ( jako skutek wczesnych deszczów, u nas mrozów), lub nawet jeśli pleśń jest często spotykana w fazie wzrostu. Jeśli hodowca jest nowy w danym rejonie wielo-liniowość może się okazać dla niego bardzo pomocna w pierwszych latach. Jest to hańba dla rośliny jeśli nadaje się ona jedynie do uprawy w jednym klimacie, i w ten sposób marnując rok produkcji. Hodowca może nie osiągnąć najwyższych zbiorów z pojedynczej hybrydy szczególnie przystosowanej do klimatu, ale multi-liniowość pomaga określić które odmiany dojdą w danym klimacie i przynajmniej część roślin dotrwa do zbiorów. Syntetyczna różnorodność - W pośrednim rozmnażaniu populacja wydzielona z pośredniego dopasowywania w pary grup specyficznych genotypów, każdy który został wyselekcjonowany do dobrego łączenia się w każdej możliwej kombinacji hybryd. Następna otrzymana różnorodność osiągnięta przez otwarte zapylenie i zazwyczaj wiąże ciągi nawracających selekcji nad wieloma pokoleniami. Interteksualność - Jest cechą która może być odkryta przez mnóstwo procesów, genetycznych oraz środowiskowych. Są rośliny interseksualne które są ściśle genetyczne; te rośliny odziedziczyły gen który uruchamia stan intersexualny, nawet gdy otrzymają idealne warunki środowiskowe do rozwoju(i tak będą się hermić) . Produkują one oba słupki oraz męskie kwiatostany na tej samej roślinie pod typowymi warunkami środowiskowymi. Ścisła selekcja przeciw tym roślinom jest wymagana przez hodowców w celu wyeliminowania tej cechy z całej populacji. Hodowcy jak i producenci mają bardzo ścisłe wymagania pod względem selekcji w celu wyeliminowania nawet najwcześniejszych objawów hermienia się roślin. Wiedzą oni że nawet pojedyncza herma może spowodować zapylenie nawet całego plonu, a co za tym idzie zostaną wyprodukowane nasiona z tą wadą.

W domu, gdzie hodowcy próbują naśladować matkę naturę, rośliny podlegają stresowi. który nie jest obecny w naturalnych warunkach. Kiedy rośliny są stresowane w niegościnnych warunkach, typowa expresja charakterystyk może być zmieniona, inter-seksualność, dla przykładu także może być wy-indukowana w konopiach przez wpływ hodowców jako wpływ niedogodnych warunków środowiskowych. Stresowe środowiskowo żeńskie rośliny mogą pokazać męskie kwiatostany. Przerywane cykle nocy i inne typy stresorów mogą powodować hermienie się roślin. Warunki środowiska takie jak :nieregularny okres naświetlania, toksyczność a także braki w pożywce, problemy z pH lub też duże wahania temperatury w okresie kwitnienia mogą także spowodować zmianę płci. Żeńskie rośliny sterowane bez powodu są bardziej podatne na wyprodukowanie kilku męskich kwiatostanów. Te stresujące sytuacje powodują zmiany w poziome roślinnego hormony zwanego etylen. Etylen jest jednym z tylko kilku znanych człowiekowi roślinnych hormonów, odgrywa on wiele ważnych ról w procesie wzrostu rośliny w wielu gatunkach. W konopiach jedna z najważniejszych ról etylenu to wybór płci. Reguluje on jakie kwiatostany powinny zostać wyprodukowane na danej roślinie. Wiemy to ponieważ podawanie dużej ilości etylenu roślinie z męskimi kwiatostanami powoduje u niej rozwijanie się żeńskich kwiatostanów i odwrotnie podając duże ilości etylenu żeńskim jednostkom. Ta technika może się przydać hodowcom którzy chcą uzyskać feminizowane nasiona. Feminizowane nasiona produkuje się poprzez pozyskiwanie pyłku z jednej żeńskiej rośliny i używanie go do konsekwentnego zapylenia drugiej. Kiedy poprzednio dyskutowaliśmy o chromosomach powiedzieliśmy sobie że w każdej komórce znajduje się 20 chromosomów roślinnych. 10 par chromosomów z których najmniejsza para to chromosomy odpowiedzialne za płeć. Żeńskie osobniki Konopi posiadają 2 kopie chromosomu X, dlatego też ich genotyp to XX. Męskie osobniki Konopi posiadają tylko jedną kopie chromosomu X i jedną chromosomu Y. Genotyp męskiej rośliny jest zapisany jako XY.

Kiedy pyłek jest tworzony w roślinie każdy z chromosomów jest pakowany w komórki pyłku. Każde ziarnko pyłku lub zalążek zawiera 10chromosomów, 1 kopie każdej pary. Kiedy pyłek z ziarnka pyłku męskiego jak i zalążka żeńskiego łączą się powstaje 20par chromosomów, pełny kod genetyczny.


Zbadajmy zatem typowe krzyżowanie się genów męskich i żeńskich

 • Męski genotyp = XY
 • Żeński genotyp = XX

X Y
X XX XY
X XX XY


Z powyższego wykresu możemy zauważyć że połowa roślin to rośliny męskie (XY) i druga połowa roślin to rośliny żeńskie(XX).


A więc spójrzmy na krzyżowanie się genów dwóch żeńskich roślin


X X
X XX XX
X XX XX


Ta prosta krzyżówka pokazuje nam że dzięki rozmnażaniu miedzy dwiema żeńskimi roślinami uzyskujemy tylko żeńskie potomstwo (XX). Niektórzy hodowcy specjalnie używają pyłku z roślin obojnych do zapylania. Zauważyli oni że w ten sposób uzyskane potomstwo w większości jest żeńskie. Duży problem związany z tą techniką to to że kolejne pokolenia tych roślin będą posiadały tendencje do hermienia się zapewne także ich potomstwo będzie miało tą tendencję. Używając pyłku z obojny roślin lub też herm jest zamierzoną selekcją spłodzonych w ten sposób roślin. Niektóre firmy produkujące nasiona wprowadzają do obrotu nasiona feminizowane które są produkowane poprzez zbieranie pyłku z ostrożnie wyselekcjonowanych uśpionych stresowanych herm i używany do zapylenia innych roślin. Ten proces jest bardzo czasochłonny i żmudny lecz otrzymujemy w ten sposób głownie żeńskie rośliny gdy są hodowane bez stresu. Jakkolwiek pod czynnikami stresującymi potomstwo także ukaże w jakimś stopniu cechy obojnactwa.

Więc jak otrzymujemy prawdziwe kobiety (które nie ukazują w żadnym stopniu cech obojnactwa w normalnych warunkach) do produkcji pyłku? Czy możemy uzyskać pyłek z roślin ukazujących w pewnym stopniu obojnactwo? Istnieją zabiegi hormonalne które jeśli są wykorzystywane na konopiach owocują produkcją męskich kwiatostanów i na odwrót żeńskich kwiatostanów na męskich roślinach. Aby przeprowadzić selekcję przeciwko obojnactwu(jak w Rzymie i Grecji hehe) zabieramy naszych kandydatów do hodowli i hodujemy je w stresujących warunkach może to prowadzić do wytworzenia się męskich kwiatostanów(na żeńskich roślinach) nieregularny czas naświetlania, wysoka temperatura itp. Tylko rośliny które przetrwają te warunki i nie wytworzą męskich kwiatostanów powinny być brane pod uwagę jako potencjalni hodowlani rodzice do produkcji "Feminizowanych Nasion". Nazywamy te rośliny "prawdziwymi kobietami" jedyną drogą aby upewnić się że uzyskane z nasion feminizowanych rośliny nie będą się hermić jest selekcja w celu usunięcia roślin z uśpionymi genami obojnactwa.

Klony tych roślin są następnie traktowane terapią hormonalną i umieszczane w pomieszczeniu przystosowanym dla roślin kwitnących w których będą mogły wykształcić sakiewki z pyłkiem. Zwykle zajmuje to od 3 do 5 tygodni roślinom aby uzyskały rozstępy i pozbyły się pyłku. Reszta "prawdziwych kobiet" zostaje zapylona przez uzyskany przez terapie hormonalne. W rezultacie uzyskujemy 100% feminizowane nasiona z których potomstwo nie wykazuje żadnych cech obojnactwa.

Amerykańska firma Hybritech jako pierwsza zaprezentowała efektywną i gotową do użycia terapie hormonalną - EliteXelite. Produkt ten nie jest już dostępny dla ogółu mas. Kolejną firmą które zaprezentowała taki produkt była firma PG-Solutions jej produkt nosił nazwę Stamen-it! Stamen-it! był on wielce efektowny. Niektóre spraye hormonalne są efektowne w uzyskiwaniu męskich kwiatostanów lecz zawodzą gdy dochodzi do produkcji pyłku (którego po prostu nie ma). PG-Solutions wyprodukowała formułę która doprowadza do znaczącej produkcji pyłku nawet w gatunkach które są odporne na zmiany płci. Jeśli jesteś zainteresowany w tej technologi, sprawdź ich stronę www.PGSolutions.com


Schematy Hodowli dla Krzyżówek

Istnieje wiele typów programów hodowlanych jedne są bardziej złożone od drugich, który program zostanie wybrany zależy jedynie od hodowcy i jego celu. Każdy hodowca rozumie jakie korzyści i straty może przynieść każdy program więc dobierają oni taki program który idealnie pasuje do ich wymagań. Wcześniejsze sukcesy mogą spowodować to że hodowca wybierze ten sam specyficzny program co poprzednio. Niektórzy hodowcy mocno polegają na nauce i statystyce kiedy analizują wydajność swoich hybryd bądź ich potomstwa. Inni uważają hodowle za sztukę i wybory padają często z przeczucia. Oczywiście hodowca będzie korzystał z więcej niż jednej metody aby uzyskać wiele aspektów swojego celu.

Kiedy uprawiamy krzyżowo - zapylone rośliny, dyskutujemy możliwości hybryd w warunkach umiejętności łączenia się umiejętność lini wsobnej do podania nam charakterystycznych osiągów w kombinacjach hybrydycznych z innymi liniami. Potomstwo jest testowane na możliwości jako populacje i przyrównane do lini rodzicielskiej. Niektórzy często używali środków pomiaru wydajności są to ogólne umiejętności łączenia (GCA) i specyficzne umiejętności łączenia (SCA). GCA to średnie lub całkowite osiągi danej lini hybrydyczne kombinacje otwarto-zapylone z innymi liniami. SCA to osiągi specyficznej lini w porównaniu z innymi liniami kiedy krzyżowane ze specyfikowanym dawcą pyłku. Otwarte Zapylenie jest metodą produkcji nasion która nie wymaga zbyt dużych wysiłków i przygotowań ze strony hodowcy. Nasiona są sadzone i praktycznie pozostawiane sobie aż rośliny dadzą plon. Rośliny które nie prezentują wymaganych charakterystyk są wykrywane i usuwane z danej populacji, zapewnia to nam czystość i prawdziwość lini. Linie wsobne i inne populacje otrzymywane przez otwarte zapylenie są produkowane zwykle przez jedną osobę i są one produkowane komercjalnie. Niektórzy hodowcy tworzą czyste linie a następnie rejestrują je na jakąś firmę która rozszerza ilość sadzonych nasion i pozwala im w pełni wydać plon. Nazywa się to zwiększaniem-nasion


Wsobna Hodowla (Inbreeding)

Wsobna hodowla jest niczym więcej jak krzyżowaniem danej grupy, rodziny, lub różnorodności roślin z nimi samymi bez żadnego dodatkowego materiału genetycznego z innych populacji. Najbardziej surowy z wsobnej hodowli jest tzw, Self-cross, w którym formuje się tylko jeden indywidualny materiał genetyczny podstawa w kolejnych pokoleniach 1:1 populacje hybryd są jedynie troszkę mniej proste, wydzielony z genetycznego materiału 2 jednostek. Tak ścisłe lub proste hodowanie populacji prowadzi do zjawiska zwanego "depresja hodowli wsobnej" pod powtarzanym "self-breeding-iem" lub wsobną hodowlą. Depresja wsobnej hodowli prowadzi do redukcji wigoru(lub każdej innej charakterystyki) w związku z stosowaną hodowlą wsobną. Może się to ukazać jako redukcja mocy lub zmniejszenie się plonu lub szybkości wzrostu. Postępowanie depresji jest zależne od części systemu hodowli plonu. Wcześniej kiedy dyskutowaliśmy na temat rozdzielnopłciowości, powiedzieliśmy sobie że konopie są krzyżo nasiennym gatunkiem. Krzyżowo zapylone plony często ukazują większy stopień depresji wsobnej hodowli kiedy jest samosiejką lub wsobny, a potem daje samosiewny plon (dziwnie to brzmi...). Dla przykładu pomidor może być zapylany przez siebie przez 20 pokoleń bez strat w wigorze lub plonie, podczas gdy niektóre eksperymenty pokazały że plon kukurydzy z jednego akra ziemi jest dużo mniejszy kiedy jest zapylany przez siebie przez 20 pokoleń. W krzyżowo zapylanych plonach, szkodliwe geny pozostają skryte w populacjach i negatywne atrybuty tych recesywnych cech mogą być odkryte lub zdemaskowane via kontynuowanie wsobnej hodowli. Depresja wsobnej hodowli może być widoczna w pokoleniach S1 po jednym pokoleniu samozapylenia. Kiedy hodujemy konopie używając małych populacji, jak zwykle zachodzi schemat dobierania w pary 1:1, depresja hodowli wsobnej zwykle staje się widoczna w 3 lub 6 pokoleniu. Aby dać sobie rade z tym problemem, hodowcy utrzymują równoległe linie hodowlane które są selekcjonowane dla podobnych lub identycznych cech. Po całych pokoleniach wsobnej hodowli kiedy każda z lini zaczyna pokazywać depresje wsobnej hodowli zachowując genetyczną stabilność cech pod selekcją. Olbrzymia większość tekstów napisanych do daty na temat hodowli konopi pozostawała za strategią dobierania w pary 1:1, większość dla uszczerbku i żywotności idioplazmy w konopiach. Niestety, jest to preferowany system hodowlany używany dzisiaj przez znakomitą większość hodowców i komercyjnych banków nasion. Ci hodowcy nie zdają sobie sprawy że konopie są naturalnie objętościowa zapylanym lub krzyżowo zapylanym gatunkiem i istniał w dziko rosnących populacjach sięgających setek jeśli nie tysiące osobników. Na obszarze tej populacji wiele osobników posiadało wiele różnych wersji rożnych genów. Kiedy wybierzemy jedną lub dwie rośliny z tej olbrzymiej liczby osobników jako naszą linie hodowlaną, drastycznie zmniejszymy genetyczną różnorodność znajdującą się w oryginalnej populacji (tzw. genetyczna szyjka od butelki). Ta różnorodność jest stracona z populacji, i niedostępna dla przyszłych pokoleń.

Outbreeding - proces krzyżowania lub hybrydyzowania roślin lub grup roślin z innymi roślinami dla których nie ma bądź jest niewielki związek. Kiedykolwiek hodowca hybrydyzuje używając roślin które nie należą do rodziny, grupy lub różnorodności nasiono hybrydy jest produkowane. Dla przykładu nasiono hybrydy F1 jest pierwszą generacją potomstwa będącego krzyżówką dwóch odległych od siebie genetycznie lini. Każda z populacji do których należeli rodzice była hybrydyzowana aby wytworzyć nowe pokolenie, które jest teraz składa się z genów obu populacji rodzicielskich. Out-crossing powoduje wprowadzenie zupełnie nowych i innych puli genów.

Potomna Hodowla - Typ systemu hodowlanego gdzie bliźniaki z tego samego potomstwa i pokolenia są ze sobą rozmnażane do produkcji nowych pokolenia. Pierwsze pokolenie hybryd dwóch odległych lini hodowlanych jest oznaczane jako pokolenie F1 (F-Filial z ang. Potomna). Jeśli dwa bliźniaki F1 są ze sobą rozmnażane, w rezultacie otrzymamy pokolenie F2. Rozmnażanie bliźniaków wybranych z pokolenia F2, tworzy pokolenie F3, F4, F5, F6 i tak dalej, są one dobierane w ten sam sposób co bliźniaki z pokolenia F1. Zanotuj że jak długo jak liczba bliźniaków pokolenia (F[X]) są rozmnażane, owocuje to w pokoleniu które określa się (F[x+1]). Potomna wsobna hodowla z selekcją specyficznych cech jest najczęstszym sposobem stabilizowanie lini, kiedy hodujemy krzyżowo zapylane gatunki takie jak konopie. Wsteczne Krzyżowanie - Jest to typ hodowli która wiąże się powtarzane krzyżowanie potomstwa z jednym oryginalnym genotypem rodzicielskim; hodowcy konopi najczęściej krzyżują potomstwo z rośliną matką. Ten rodzic jest znany jako rodzic cykliczny. Rodzic nie cykliczny jest zwany rodzicem dawcą. Objaśniając kiedykolwiek pokolenie jest krzyżowane do wcześniejszego pokolenia jest to forma wstecznego krzyżowania. Wsteczne krzyżowanie stało się jedną z głównych sekretnych metod którą hodowcy konopi używają, głównie dlatego że jest to prosta i szybka metoda kiedy używamy szklarni bądź pokojów specjalnie przeznaczonych do hodowli (czyt. z ang. growroom), i wymaga jedynie niewielkich populacji. Nadrzędny cel wstecznego krzyżowania jest stworzenie populacji jednostek stworzonych głównie z jednego rodzica(rodzica cyklicznego). Rodzic dawca jest wybierany głównie bazując na pożądanej cesze której rodzic cykliczny nie posiada; pomysł bazuje na wdrożeniu tej cechy do wstecznie krzyżowanej populacji, jakkolwiek nowe pokolenie jest złożone w większości z genów rodzica cyklicznego, ale zawiera także geny odpowiadające za cechą która nas interesowała w rodzicu dawcy. Metoda wstecznego krzyżowania jest wygodna dla hodowców chcących dodać nowe pożądane cechy do prawie idealnych już lini, jednak jeśli chcemy korzystać z tej metody rodzić dawca musi posiadać praktycznie idealny genotyp. Idealne cechy brane pod uwagę jako te pożądane do wdrożenia do nowej lini nasion powinny być łatwo dziedziczone proste do uzyskania. Najlepszy rodzic dawca musi posiadać wybraną przez nas cechę, ale powinien poważnie okrojony z innych cech. Linia uzyskana ze wstecznego krzyżowania jest powtarzalna, jeśli zostaną użyci ci sami rodzice. Metoda wstecznego krzyżowania jest najlepiej wykorzystywana przy dodawaniu łatwo dziedzicznych cech które dominują i są łatwo dostrzegalne w potomstwie każdego pokolenia (przykład 1). Cechy recesywne są trudniejsze do wyselekcjonowania w wstecznym krzyżowaniu, kiedy są one zamaskowane przez dominat rodzica cyklicznego w każdym pokoleniu. Dodatkowa runda otwartego zapylenia lub rozmnażania bliźniaków jest wymagana po każdym pokoleniu uzyskanym ze wstecznego krzyżowania aby wydobyć homozygotyczne-recesywne rośliny. Jednostki ukazujące recesywne oznaki są wybierane z pokolenia F2 i wstecznie krzyżowane z rodzicem cyklicznym (zobacz przykład 2).

Przykład 1 - Wsteczne krzyżowanie - Rejestrowanie cechy dominującej

 • Krok 1 - Rodzic Cykliczny x Rodzic Dawca

Pokolenie hybryd F1

 • Krok 2 - Wybierz pożądane rośliny pokazujące cechę dominującą i hybrydyzuj wybrane rośliny z rodzicem cyklicznym. Pokolenie wyprodukowane w ten sposób jest sygnowane BC1 ( niektórzy hodowcy konopi wyłamują się z nazw nadanych na konwencjach botanicznych i sygnują to pokolenie jako Bx1. [BC1 = Bx1]).
 • Krok 3 - Wybierz rośliny z pokolenia BC1 i hybrydyzuj je z rodzicem cyklicznym; rezultat to pokolenie sygnowane BC2 (Bx2).
 • Krok 4 - Wybierz rośliny z pokolenia BC2 i hybrydyzuj je z rodzicem cyklicznym; rezultat to pokolenie sygnowane jako BC3 (Bx3)


Przykład 2 Wstecznego Krzyżowania - Rejestrowanie cechy recesywnej

 • Krok 1 - Rodzic cykliczny x Dawca

Pokolenie hybryd F1

 • Krok 2 - Wybierz pożądane rośliny i stwórz pokolenie F2 via pełne rozmnażanie bliźniaków.
 • Krok 3 - Wybierz rośliny ukazujące pożądane cechy recesywne w pokoleniu F2, następnie hybrydyzuj rośliny eksponujące te cechy z rodzicem cyklicznym. Pokolenie stworzone jest sygnowane jako BC1 (Bx1).
 • Krok 4 - Wybierz rośliny z pokolenie BC1 i stwórz pokolenie F2 via rozmnażanie bliźniaków; w rezultacie pokolenie to jest sygnowane jako BC1F2.
 • Krok 5 - Wybierz pożądane rośliny z pokolenia BC1F2 które ukazują cechy recesywne i hybrydyzuj je z rodzicem cyklicznym; w rezultacie pokolenie to sygnowane jest jako BC2.
 • Krok 6 - Wybierz rośliny z pokolenia BC2 i stwórz pokolenie F2 przez rozmnażanie bliźniaków; w rezultacie mamy pokolenie sygnowane jako BC2F2.
 • Krok 7 - Wybierz rośliny ukazujące cechy recesywne z pokolenia BC2F2 i hybrydyzuj je z rodzicem cyklicznym; w rezultacie uzyskujemy pokolenie sygnowane jako BC3.
 • Krok 8 - Hoduj pokolenie BC3 następnie wybierz i rozmnóż bliźniaki które są najbardziej idealnymi kandydatami do stworzenia pokolenia F2, kiedy rośliny ukażą cechę recesywną są wtedy selekcjonowane i wykorzystywane jako fundament dla nowej lini wsobnej, lub otwartego zapylenia.

Nowe pokolenie stworzone z pokolenia F2 jest populacją która posiada w 93,7% genów z rodzica cyklicznego i tylko 6,3% genów z rodzica dawcy. Najważniejsze jest aby zanotować że tylko cechy recesywne zostały wybrane z rozmnażania w pokoleniu BC3F3 w homozygotyczny dla cech recesywnych, i tworzy prawdziwą cechę recesywną. Nasza nowa populacja dochodzi do naszego hodowlanego celu. Jest to populacja stworzona głownie z genów rodzica cyklicznego.

Linie stworzone poprzez wsteczne krzyżowanie, oczekuje się od nich dobrego przystosowania do środowiska w którym będą hodowane, co jest kolejnym powodem dlaczego wsteczne krzyżowanie jest tak często używane przez hodowców konopi którzy operują wewnątrz. Domowa uprawa jest łatwo replikowana na całym świecie dlatego też hodowcy są wstanie hodować rośliny w podobnym środowisku w jakim zostały one stworzone. Potomstwo jednakże nie potrzebuje tak szczegółowych testów przez hodowcę w różnych środowiskach. Jeśli dwa lub więcej charakterystyk ma być wdrożonych w nową linie nasion, te lini byłyby śledzone w różnych programach wstecznego krzyżowania, i indywidualny produkt byłby łączony w finalną wersję krzyżówek kiedy nowe pokolenia byłyby stworzone przez wsteczne krzyżowanie.

Schemat wstecznego krzyżowania ma specyficzne wady jakkolwiek. Kiedy rodzic cykliczny jest nie bardzo prawdziwą linią hodowlaną, w rezultacie wstecznego krzyżowania otrzymujemy pokolenie które trzeba segregować oraz wiele cech które nie były pożądane co przyczynia się do upadku lini. Kolejny limit wstecznego krzyżowania jest taki że polepszona różnorodność różni się tylko odrobinkę od rodzica cyklicznego. Jeśli wiele cech ma być wdrożonych w nową populacje inne techniki takie jak inbreeding lub selekcja cykliczna ( z ang. recurrent selection) mogą być bardziej wynagradzające.


Samozapłodnienie

Samozapłodnienie to proces tworzenia nasion poprzez zapylanie rośliny pyłkiem pozyskanym z niej samej. W rezultacie samo-krzyżowania w populacji roślin które dziedziczą z jednego osobnika. Pierwsze pokolenie populacji stworzonej przez samozapłodnienie osobnika jest sygnowane jako pokolenie S1. Jeśli osobnik jest wybrany z pokolenia S1 i znowu samo zapłodniony; w rezultacie uzyskujemy pokolenie sygnowane S2. Konsekwentnie pokolenia stworzone w ten sam sposób sygnuje się S3,S4,S5 i tak dalej. Cechy dla którch roślina jest homozygotyczna pozostają homozygotyczne w samozapłodnieniu, podczas gdy heterozygotyczne geometryczne umiejscowienia i mogą demonstrować nowatorski sposób ekspresji tych charakterystyk.

Wiemy że homozygotyczne geometryczne umiejscowienia pozostają homozygotyczne w przyszłych pokoleniach w samozapłodnieniu, ale co z heterozygotycznym geometrycznym umiejscowieniu? Każde samo zapłodnione pokolenie prowadzi to zwiększenia homozygoty o 50% dla każdego heterozygotycznego lokus genu, i w każdym konsekwentnym pokoleniu, stworzonego przez samozapłodnienie w S1 jednostki to 50% bardziej homozygotyczny niż był jego rodzic z którego został wytworzony. Powtarzane samozapłodnienie lub pojedyncze pochodzenie nasion jest najszybszą drogą do uzyskania homozygoty w rodzinie lub grupie. Znowu im więcej roślin jest hodowanych z samo zapłodnionej populacji, tym większe prawdopodobieństwo ma hodowca w znalezieniu samo zapłodnionego potomstwa które pokaże oczekiwane cechy. Pojedyncze Pochodzenie Nasion - Roślina jest samo zapłodniona i w rezultacie zebrane są nasiona. Jedno z tych nasion jest wybierane i hodowane, i znowu samo zapłodnione i wytworzone oraz zebrane są nasiona. Całe potomstwo i przyszłe pokolenia mają tylko jednego przodka, jak długo pyłek jest wytwarzany w rodzinie . Każde pokolenie jest rezultatem samozapłodnienia jednostki z przeszłego pokolenia. Po sześciu pokoleniach samozapłodnienia bez selekcji 98,44% genów jednostki to geny homozygotyczne to odnosi się do genów nie do liczby roślin które są homozygotyczne.

Cykliczna Selekcja - Każdy program hodowlany stworzony do skupiania się na pożądanych genach rozproszony przez liczbę jednostek przez powtarzane cykle selekcji faworyzowanych cech.

 • Krok 1 - Zidentyfikuj liczebniejszy genotyp odpowiedzialny za daną cechę pod selekcją
 • Krok 2 - Rozmnóż liczebniejszy genotyp i selekcjonuj potomstwo
 • Krok 3 - Powtarzaj kroki 1 i 2 poprzez kilka pokoleń.

Selekcja Rodowodowa - System hodowli w którym indywidualne rośliny są wybierane w segregowanych pokoleniach z krzyżówki w podstawach ich pożądania osądzanych pojedynczo i w podstawach Rodowodowej selekcji.

Ploidia - Konopie są naturalnie diploidami z 12 chromosomami. W mejozie każda rodzicielska gameta przekazuje 10 chromosomów do zygoty którą uformowały. Komórki konopi mogą być haploidalne ( posiadają 1 kopie każdego zestawu chromosomów) jak w gametach, lub diploidach( 2 zestawy chromosomów na komórkę). Niektóre badania dziwiły się niezależnie od tego czy triploid lub tetraploid konopi ( komórki z 3 lub 4 zestawami chromosomów) są agronomiczne ważne. W niektórych gatunkach, poliploidalne rośliny rosną większe dają większy plon lub przewyższają zwykłe diploidalnych członków danego gatunku. Niektóre wczesne badania naciągały że poliploidalne konopie są bardziej wydajne. Te badania były kiepskie i nie zadowalające w najlepszym razie, i od czasu tych badań, wielu hodowców konopi próbowało za indukować poliploidalność w wielu różnorodnościach, żadne jednak nie odniosły sukcesu. Diploidalne rośliny są uznawane za normalne i posiadają tylko 1 zestaw chromosomów na komórkę. Poliploidalne rośliny posiadają więcej niż jeden zestaw chromosomów na komórkę. Chromosomy roślin poliploidalnych występują w grupach po 3-4 zamiast w parach. Tetraploidalne grupy roślin występują z czterema chromosomami na każdą komórkę. W pewnym momencie, hodowcy myśleli że poliploidalne i tetraploidalne rośliny produkowały by jakieś nadzwyczajne super rośliny. Charakterystyka poliploidalna może być wywołana przez aplikowanie trucizny : kolchicyny. Tylko pamiętaj kolchicyna to trucizna i rośliny poliploidalne nie zawierają większej ilości THC.

Mutageneza - Wywołując Różnorodność

Jeśli różnorodność nie istnieje dla cechy lub cech naszych zainteresowań, lub nie może być znaleziona w innych populacjach, jest to teoretycznie możliwe wytworzenie różnorodności poprzez wystawianie nasiona lub innych części na promieniowanie, środków alkilujących lub innych mutagenów takich jak kolchicyna lub EMS (ethylmethylsuflonate). Takie traktowanie powoduje zmiany na poziomie DNA które posiadają natychmiastowy potencjał do tworzenia tak pożądanych nowych fenotypów. Jest wiele plotek i spekulacji na temat tej techniki wśród hodowców. Jest to popularny mit że traktowanie nasion kolchicyną i hodowanie roślin owocuje w bardziej wydajnych konopiach. Więc dajmy spokój temu mitowi jest totalnie nieprawdziwy. Jakkolwiek sposobność istnieje na poziomie teorii, nie ma żadnych eksperymentów potwierdzających jego prawdziwość. Potencjalni hodowcy wyjdą lepiej nie korzystając z niego i zachowując swój czas na coś innego.

To było mówione więc wieźmy spojrzenie na teorie za koncepcją. Wyobraź sobie masz populację roślin które kiedy są hodowane z nasiona i rozmnożone konsekwentnie produkują duże ilości THC w roślinach. Jest to teoretycznie możliwe aby wystawiać duże ilości tych nasion na działanie mutagenów, hodować i rozmnażać nasiona, i znajdować rośliny konsekwentnie w pokoleniach które produkują duże ilości THC. Te mutageny mogą zniszczyć geny jak i chromosomy i kiedy nowe pary chromosomów są wdrażane mogą pojawić się nowe fenotypy. W naszym przykładzie brak THC jest nowym fenotypem.

Te mutacje jakkolwiek zachodzą rzadko i są ekstremalnie niesolidne. Prawdopodobność odkrycia roślin które posiadają pożądaną mutację w genie naszych zainteresowań jest bardzo niska. Hodowca może traktować mutagenami tysiące nasion wyhodować 100 tysięcy roślin i ciągle może nie ujrzeć pożądanych fenotypów. Ta technika jest kosztowna w czasie jak i przestrzeni. Jest ona najczęściej stosowana przy hodowli konopi przemysłowej kiedy hodujemy tysiące jednostek poszukiwanie tych nowych fenotypów nie jest problematyczne. Hodowanie tak wielkich populacji konopi indyjskich nie jest praktyczne specjalnie dla tajnych hodowców. Potencjalna trująca natura środków mutagenicznych jest kolejnym dobrym powodem dla wybrania innych technik hodowlanych. Wywoływanie różnorodności nie jest najlepszą opcją przynajmniej dla hobbysty. Jeśli poważnie myślisz o hodowli Konopi indyjskich sprawdź książkę : Marijuana Botany, An Advanced Study: The Propagation and Breeding of Distinctive Cannabis, by Robert Conell Clarke, Ronin Press. Wykorzystując zrozumiałe naukowe zagadnienia, Clark dyskutuje genetyke i hodowle, chemię i wiele innych zainteresowań dla obiecujących hodowców. Ta książka jest warta swej ceny w topkach Haze. Jeśli nie możesz znaleźć tej książki w swojej księgarni sprawdź naszą stronę : www.marijuanagrowing.com lub zamów via telefonem 1-877-989-4800 lub 1-360-837-3368.

GreenThumb!

Przełożone przez Jim Revolta