Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

PAR

Z www.Wiki.Haszysz.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

PAR - photosynthetic active radiation - promieniowanie czynne fotosyntetycznie. Przyjęło się aby określać PAR, promieniowanie widzialne z zakresu od 400 do 700 nanometrów, jest to pewnego rodzaju uproszczenie ponieważ zarówno promieniowanie poniżej 400 i powyżej 700 w niezerowym stopniu napędza fotosyntezę, ale jeśli się gdziekolwiek spotkacie z tym terminem będzie on się odnosił do promieniowania z tego zakresu.

PAR jest bardzo często używanym (często niewłaściwie) terminem związanym z oświetleniem asymilacyjnym. PAR nie ma jednostki i nie jest wyrażane w watach, określa - zakres długości fali - używanego przez rośliny do napędzania fotosyntezy.

Trzy ważne pytania, na które należy odpowiedzieć podczas oceny systemu oświetleniowego.

  • Ile PAR produkuje urządzenie (mierzone jako strumień fotonów PPF)?
  • Ile promieniowania z zakresu PAR z źródła/oprawy/panelu jest dostępne dla roślin (mierzone jako PPFD)?
  • Ile energii zużywa urządzenie, aby wyprodukować określoną ilość fotonów(mierzony jako sprawność na fotony - Photon Efficiency)?