Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

Odziedziczalność

Z www.Wiki.Haszysz.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Odziedziczalność - cześć ogólnej zmienności, determinowana czynnikami dziedzicznymi: miara oceny genetycznego zróżnicowania cech ilościowych. Przy szacowaniu odziedziczalności używa się współczynników odziedziczalności w szerokim oraz w wąskim rozumieniu:

  • odziedziczalność w szerokim rozumieniu (h2bs, (ang.) broad-sense heritability)- definiowana jest jako stosunek wariancji genotypowej do wariancji fenotypowej cechy ilościowej.
  • odziedziczalność w wąskim rozumieniu (h2ns, ang. narrow-sense heritability)- Wyrażany jest jako stosunek addytywnej wariancji genetycznej do wariancji fenotypowej.

- wersja 1.0 do edycji i uzupełnień -

patrz także: Dziedziczenie cech ilościowych