Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

Mejoza

Z www.Wiki.Haszysz.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Mejoza - podział redukcyjny:

Gamety, podobnie jak pozostałe komórki, powstają w wyniku podziału komórkowego. Jednak komórki rozrodcze nie mogą zawierać tej samej ilości DNA jak inne komórki. Gdyby tak było, zygota powstała z połączenia gamet miałaby 2 razy więcej materiału genetycznego. Aby temu zapobiec, gamety są tworzone w wyniku podziału redukcyjnego, czyli mejozy.

Tak jak w przypadku mitozy, mejozie również towarzyszy replikacja DNA. Mejoza składa się z dwóch kolejnych podziałów komórkowych. Podczas pierwszego podziału, liczba chromosomów w powstających komórkach zostaje zredukowana o połowę. W wyniku replikacji DNA, każdy z chromosomów składa się z dwóch chromatyd.

W trakcie drugiego podziału mejozy, chromatydy są rozdzielane, a z każdej komórki potomnej powstają kolejne dwie komórki potomne. W rezultacie mejoza prowadzi do powstania czterech haploidalnych komórek z jednej diploidalnej komórki.

Znaczenie mejozy

Podczas mejozy, rozdział chromosomów do komórek potomnych jest przypadkowy. Każda gameta może losowo otrzymać jeden z dwóch chromosomów homologicznych pochodzących od ojca lub matki. Oznacza to, że istnieją miliony różnych możliwych zestawów chromosomów. Gdy dwie gamety łączą się, powstaje organizm o unikalnym zestawie cech.

Oprócz redukcji liczby chromosomów, mejozę charakteryzuje również rekombinacja genetyczna. Oznacza to, że chromosomy homologiczne trafiają do gamet w sposób losowy, a ponadto, w trakcie podziału, wymieniają się fragmentami DNA. Dzięki temu procesowi kształtuje się zmienność organizmów.

W wyniku rekombinacji, geny otrzymane od ojca i matki mieszają się, co sprawia, że jesteśmy podobni do naszych rodziców i rodzeństwa, ale jednocześnie posiadamy cechy unikalne dla nas samych.


Proces:MEJOZA

liczba komórek potomnych:4

liczba chromosomów w komórkach potomnych:O połowę mniejsza niż w komórce macierzystej

Komórki powstałe w wyniku podziału:Gamety


--LoloOutmen 18:12, 18 lut 2012 (CET)


-