Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

Krzyżowanie wsteczne

Z www.Wiki.Haszysz.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Krzyżowanie wsteczne (ang. backcrossing) – metoda stosowana w hodowli roślin polegająca na krzyżowaniu potomka (F1, F2, .. Fn) z jedną z odmian rodzicielskich (P). W efekcie krzyżowania wstecznego uzyskuje się pokolenie wsteczne (BC). Kolejne pokolenia wsteczne oznacza się w nadeptujący sposób BC1, BC2 etc. Patrz także IBL. Krzyżowanie wsteczne ogranicza liczbę genotypów w rozszczepiających się pokoleniach.

Pojedyncze krzyżowanie wsteczne jest także używane jako krzyżówka testowa umożliwiająca określenie jak dziedziczą się cechy warunkowane pojedynczymi genami. patrz: Prawa mendla

Wielokrotne krzyżowanie wsteczne zaleca się w wypadkach gdy Hodowca zamierza wprowadzić do istniejącej już odmiany pojedynczą cechę z odmiany bardzo od niej odległej.

Zastosowanie

Dzięki krzyżowaniu wstecznemu można wprowadzić pojedyńczy gen jednej formy rodzicielskiej na tło genetyczne formy drugiej.

Krzyżowanie wsteczne pozwala na:

  • wprowadzenie cech determinowanych genami dominującymi
  • wprowadzenie cech determinowanych genami recesywnymi

Krzyżowanie wsteczne stosuje się także w hodowli odmian wieloliniowych oraz w hodowli heterozyjnej - przy wprowadzaniu do linii wsobnych cech odporności na patogeny, lub przy otrzymywaniu nowych linii meskoniepłodnych cebuli i innych roślin.

Zalety metody krzyżowania wstecznego:

  • możliwość osiągnięcia założonego efektu hodowlanego stosunkowo w krótkim czasie
  • liczebność osobników nie musi być tak duża, jak w zwykłej hodowli krzyżówkowej;
  • można wprowadzić do istniejącej odmiany :niewielkie zmiany: np: pojedyńczą cechę

Wady

  • trudności przy wprowadzaniu cech recesywnych
  • fragmenty genomu z drugiego partnera mimo selekcji są obecne razem z niekorzystnymi cechami związanymi z nimi.

literatura:

Wikipedia: [1],

Hodowla roślin : podręcznik dla techników hodowli roślin i nasiennictwa Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne :1985[2],