Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

Homozygota

Z www.Wiki.Haszysz.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Homozygota to jednostka genetyczna (organizm, komórka lub gen) charakteryzująca się obecnością dwóch identycznych alleli dla danego genu w parze chromosomów homologicznych. W przypadku organizmów diploidalnych, takich jak ludzie, każdy gen jest reprezentowany przez dwie kopie (allel), po jednej od każdego rodzica.

Gdy te dwie kopie genu są identyczne, mówimy, że organizm jest homozygotą. W efekcie, homozygota wykazuje jednolitą ekspresję fenotypową cechy kontrolowanej przez dany gen. Przykładem może być dziedziczenie grupy krwi, gdzie homozygota może mieć dwie kopie allelu A (genotyp AA) lub dwie kopie allelu B (genotyp BB).

Homozygota jest przeciwnością heterozygoty, która posiada dwie różne kopie tego samego genu (allelów). W przypadku heterozygoty, ekspresja cechy może być bardziej złożona, gdyż dwa różne allele mogą wpływać na fenotyp w sposób dominujący, recesywny lub kodominujący.


Homozygota to organizm posiadający identyczne allele danego genu (np. aa lub AA). Homozygoty wytwarzają zawsze gamety jednakowego typu - identyczne pod względem materiału genetycznego dla danej cechy. Homozygotyczność może dotyczyć jednego, kilku lub nawet wszystkich genów w organizmie. patrz także Czysta linia