Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

Hodowla roślin

Z www.Wiki.Haszysz.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

HODOWLA ROśLIN - celowa działalność człowieka zmierzająca do uzyskania nowych form roślin (odmian rolniczych) o cechach użytkowych korzystniejszych od dotychczasowych, z tego względu jest nierozerwalnie związana ze zmianami cech dziedzicznych organizmów.

Termin hodowla roślin ma więc zupełnie inne znaczenie, niż mu się przypisuje w języku potocznym, mówiąc np., że hodujemy rośliny na balkonie, w doniczkach albo w piasku lub na pożywkach płynnych. W tych przypadkach jest to tylko uprawa roślin w różnych warunkach, prowadząca do reprodukcji form już istniejących.

Hodowla roślin dzieli się na .ogólną i szczegółową - pierwsza zajmuje się zasadami hodowli, druga zagadnieniami związanymi z hodowlą poszczególnych gatunków roślin, np. buraka cukrowego lub ziemniaka.

Upraszczając można powiedzieć, że ogólna hodowla roślin zajmuje się kierunkami hodowli (zagadnienia teoretyczne), a szczegółowa - jej celami (aspekty praktyczne). Kierunki hodowli roślin można w pewnym stopniu utożsamić ze sposobami otrzymywania nowych odmian.

Będą to więc: selekcja materiału miejscowego, krzyżowanie mniej lub bardziej oddalonych form, aklimatyzacja, stosowanie fizycznych lub chemicznych czynników mutagennych, udoskonalanie techniki hodowlanej, hodowla heterozyjna (zasada doboru par odmian do krzyżowania) oraz hodowla zachowawcza (polegająca na utrzymywaniu na odpowiednim poziomie przez możliwie długi czas uprzednio uzyskanych korzystnych cech). Celem hodowli roślin jest dążenie do spotęgowania cech użytkowych, które u poszczególnych gatunków roślin decydują o wysokości i jakości plonu, a tym samym o opłacalności uprawy.

Na podstawie: Słownika Botanicznego - Do edycji

patrz także [[1]]