Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

Heterozja

Z www.Wiki.Haszysz.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Heterozja – Nazywana jest także wybujałością lub wigorem mieszańców pierwszego pokolenia. Efekt heterozji jest zjawiskiem przeciwstawnym depresji wsobnej

  • - ujawnia się po skrzyżowaniu dwóch genetycznie odmiennych homozygotycznych genotypów
  • - występuje jedynie w pokoleniu F1 i w pokoleniu F2 następuje wyraźny spadek bujności,
  • - może być dodatnia lub ujemna

Znaczenie w hodowli

  • Można w stosunkowo krótkim czasie stworzyć nowe idealnie wyrównane wysokoplenne odmiany mieszańcowe.
  • Pozwala na uzyskanie nawet dwukrotnego zwiększenia plonu mieszańców w porównaniu do plonu linii rodzicielskich.
  • Efekt heterozji w F1 występuje jedynie przy właściwym doborze komponentów rodzicielskich, zwykle linii wsobnych, które otrzymuje się na drodze chowu wsobnego lub selekcji cyklicznej


Patrz także [[1]],[[2]],[[3]],[[4]]

Efekt Heterozji u Cannabis sativa -> na podstawie The medicinal uses of cannabis and cannabinoids : Geoffrey William Guy,Brian Anthony Whittle,Philip Robson