Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

Fosfor

Z www.Wiki.Haszysz.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Wersja do druku nie jest już wspierana i może powodować błędy w wyświetlaniu. Zaktualizuj swoje zakładki i zamiast funkcji strony do druku użyj domyślnej funkcji drukowania w swojej przeglądarce.

Fosfor jest makroelementem niezbędnym do funkcjonowania każdej żywej komórki. Rośliny pobierają fosfor głównie z rozpuszczalnych w roztworze glebowym ortofosforanów, w postaci jonów H2PO4- i niewielkim stopniu HPO4-, przy pH gleby 6-7.W glebach kwaśnych przy pH poniżej 5 fosforany tworzą z żelazem , glinem i manganem bardzo trudno rozpuszczalne związki. W glebach zasadowych przy pH powyżej 7 tworzą się nierozpuszczalne i trudno przyswajalne fosforany wapnia.


Zawartość fosforu zależy od wieku roślin oraz od ich zaopatrzenia w ten pierwiastek.

Procesowi temu sprzyja również:

  • większa zawartość substancji organicznej w glebie,
  • obecność w glebie jonu magnezowego i amonowego,
  • prawidłowe oświetlenie roślin i obecność tlenu w podłożu (przewiewność gleby).

Pobieranie fosforu ograniczone jest obecnością jonu azotanowego w glebie.

Objawy niedoboru fosforu.

Wspólne dla Fosforu i azotu:

  • silnie zahamowany wzrost części nadziemnych i podziemnych roślin.
  • niewiele pędów bocznych
  • kwitnienie ograniczone.

Objawy niedoboru specyficzne dla Fosforu.

  • liście matowe, ciemne, niebieskozielone, często z odcieniem purpurowym lub fioletowym (nie żółtym lub czerwonym)
  • czasami brązowe, matowe plamy lub uschnięte na brązowo brzegi liścia.

Nawozy fosforowe

patrz: fosforan potasu


wersja alfa : do edycji