Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

Fenotyp

Z www.Wiki.Haszysz.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Fenotyp - wszystkie cechy organizmu (wygląd i właściwości), powstałe jako wynik oddziaływania warunków środowiska na właściwości dziedziczne (genotyp) organizmu. Osobniki o tym samym genotypie mogą mieć różny wygląd, a wiec należeć do różnych fenotypów, jeśli znajdują się w odmiennych warunkach środowiskowych - patrz także : Norma reakcji. Z drugiej strony może być także tak, ze osobniki o różnym składzie genetycznym mogą mieć ten sam wygląd zewnętrzny.