Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

Depresja wsobna

Z www.Wiki.Haszysz.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Depresja wsobna.jpg

Depresja wsobna, zjawisko obserwowane u potomstwa pochodzącego z kojarzeń osobników blisko spokrewnionych. Polega na osłabieniu żywotności, odporności na choroby, częstszym ujawnianiem się wad rozwojowych na skutek spotkania się w układzie homozygotycznym szkodliwych alleli recesywnych występujących u rodziców. Patrz: także Chów wsobny,S1, Heterozja

U roślin obcopylnych w zależności od gatunku może być silna lub stosunkowo słaba, lucerna znacznie gorzej znosi samozapylenie niż kukurydza a u dyniowatych jest ona bardzo słaba. W wypadku Konopi nie do końca wiadomo jak jest silna, dane które są wskazują nawet na 40-50% zmniejszenie plonu i wzrostu roślin |Fleishmann 1934, Crescini 1956|. Dodatkowym efektem ma być skrócenie okresu wzrostu wegetatywnego |Bócsa 1958|.

Skutki kojarzenia wsobnego według Allarda (1960)

  • w pierwszym pokoleniu ujawniają się formy letalne i subletalne
  • na sutek rozszczepień wyodrębniają się poszczególne linie, które w miarę kontynuowania chowu wsobnego staja sie coraz bardziej jednorodne.
  • spadek żywotności i płodnosci wielu lini jest tak znaczny, że praktycznie nie daje sie ich dalej rozmnażać
  • pozostałe linie wykazują zredukowaną żywotność

Biliografia.

  • Allard RW (1960) Inbreeding depression and heterosis, pp. 213-223 in Principles of plant breeding
  • Genetyka. Edmund Malinowski. PWN 1978
  • W.Gajewski.Genetyka. Podręcznik dla techników hodowli roślin i nasiennictwa PWRL 1963
  • Ogólna Hodowla Roślin : W.Hoffman, A.Murda, W.Plarre.warszawa 1975