Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

DNA

Z www.Wiki.Haszysz.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

DNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy, to cząsteczka biologiczna, która przechowuje informacje genetyczne niezbędne dla rozwoju, funkcjonowania i reprodukcji wszystkich żywych organizmów oraz niektórych wirusów. DNA jest głównym składnikiem materiału genetycznego i odgrywa kluczową rolę w dziedziczeniu cech przez potomstwo.

Cząsteczka DNA składa się z dwóch długich łańcuchów, które tworzą strukturę podobną do drabiny spiralnie skręconej – podwójnej helisy. Każdy łańcuch DNA jest zbudowany z mniejszych jednostek, zwanych nukleotydami. Nukleotydy zawierają cukier (deoksyrybozę), grupę fosforanową oraz jedną z czterech zasad azotowych: adeninę (A), cytozynę (C), guaninę (G) lub tyminę (T).

Zasady azotowe z obu łańcuchów DNA tworzą pary, łącząc się ze sobą za pomocą wiązań wodorowych: adenina (A) łączy się z tyminą (T), a cytozyna (C) z guaniną (G). Sekwencja zasad azotowych w DNA stanowi kod genetyczny, który jest odczytywany przez komórki w celu syntezy białek – kluczowych molekuł pełniących wiele funkcji w organizmach.

Proces replikacji DNA umożliwia przekazywanie informacji genetycznej z komórki macierzystej do komórek potomnych podczas podziału komórkowego. DNA jest również materiałem wyjściowym do syntezy RNA, którego różne formy pełnią ważne funkcje w przepisywaniu, odczytywaniu i regulacji informacji genetycznej.