Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

Cubing

Z www.Wiki.Haszysz.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Jedna z technik Hodowli stosowana przy hodowli konopi, często mitologizowana. Dzieje się tak ponieważ spora grupa ludzi - w tym również zajmujących się hodowlą, nie rozumie nic a nic genetyki i reguł nią rządzących ;) Patrz:[1][2]

Technika ta polega na wielokrotnym krzyżowaniu wstecznym do pojedynczej matki - klona. W założeniach zbliżona jest do techniki zwanej krzyżowaniem wypierającym. Nie prowadzi do uzyskania jednolitej odmiany - można za jej pomocą co najwyżej uzyskać po długim czasie - mniej więcej w okolicy BC8 - coś co przypomina pokolenie S1 z samozapylenia. Otrzymane poprzez cubing pokolenie BC3 czy BC5 może być po prostu wstępnym etapem przy otrzymywaniu odmiany - lub linii wsobnej . etc

Jedna z najsławniejszych "odmian" ostatniego 20 lecia :P - Cinderella 99 - powstała w ten sposób : Pokolenie BC5 - stąd cyfra 99 - pierwsza sprzedawana wersja BC3 nazywała się C.75 ? chyba pamieć jest zawodna - C.88 w każdym razie na 100% było już sprzedawane : "seedbank" brothers grim - proces został zilustrowany na nieistniejącym już www.overgrow.com. Nie wiadomo jak często metoda ta jest wykorzystywana - możliwe, ze o wiele częściej niż można by było przypuszczać. Albo i nie...

Patrz także :[[3]]

malutki cytat: z watka : Użyszkodnik -> Honkytonk

|The idea is mainly spread by people who barely understand the punnett square and don't understand inheritance patterns at all. Why would one bother? Because one doesn't understand genetics! It does produce regular seeds which selfing doesn't, though.|

Tematy blisko powiązane --> : IBL,Krzyżowanie wsteczne,Krzyżowanie wypierające

Dlaczego cubing nie działa ??

Jak już wspomniano wyżej: - Technika ta jest niezwykle popularna - i mitologizowana. Jeszcze większą popularność zdobyła na "scenie konopnej" najprawdopodobniej dzięki odmianie C99 stworzonej przez Brothers Grimm.

Poniżej - znajduje się krótkie tłumaczenie : w formie bajki : - co tak naprawdę daje - wielokrotnie krzyżowanie wsteczne do wyselekcjonowanego bardzo niejednorodnego genetycznie klona. W wiki # znajduje się tekst na ten sam temat: krótszy - By:Chimera - tłumaczenie z angielskiego -> Mit cubingu

Załóżmy, że Pan Hodowca - posiada klona pobranego z wyjątkowej sztuki wyrosłej z pokolenia Fx gdzie x mieści się w granicach np: 2-3. Wybraniec ma cały zespól cech - zwanych fenotypem - które Panu Hodowcy pasują jak ulał do jego wizji idealnej odmiany. Załóżmy także, że klon ten jest nieszczęśliwym trafem bardzo silnie zróżnicowany genetycznie, jest silnie heterozygotyczny.

zespół cech wybrańca aka feno składa się z:

 • Aromatu identycznego jak przepocona skarpetka sąsiada Pana Hodowcy -> Zbigniewa.K
 • Zdecydowanie większej ilości żywicy niż cała reszta pokolenia Fx
 • Krótkiego czasu kwitnienia in. - 7 tygodni.
 • MOCY - zawartość THC także przekracza to co się do tej pory w miksie wyjściowym trafiało.
 • Do tego dochodzi pokrój krzaka - średnie krzewienie się = raczej tendencja do tworzenia jednego zwartego szczytu + niezbyt silne wyciąganie się - roślina nie jest ani wybitnie kompaktowa ani zbyt wyciągniętą - i jej feno mieści się w zakresie typowym dla odmian głównie indica.
 • oczywiście to wszystko jest połączone z całkiem pokaźnym plonem.

Pan Hodowca - umyslił sobie, że w sposob szybki i prosty stworzy z tego klona - zwanego roboczo Skarpeta Zbigniewa dziwo które, zwykło się slangowo nazywać "stabilna odmiana". Zależy mu siec na czymś co będzie przy sposobie namnażania jeden na jeden - czy dowolnym innym jaki zastosuje - możliwie wiernie odtwarzać wszystkie wymienione cechy. Ale pomimo tego, że klon jest niemalże ideałem - nie do końca pasuje mu krzewienie się - pokrój krzaka - wiec jako ojca zamierza użyć męskiej sztuki odmiany xxx - która wygląda jak czarcia miotła. Co w Jego mniemaniu umożliwia dodanie do końcowej wersji tego czego jej brak.

Odmiana końcowa - ma zwać się : -> Eat Socks 100% - i ta nazwa w dalszej części jest użyta dla odróżnienia klona od efektu końcowego

Technika zastosowana z wyboru to właśnie Cubing : który w założeniach ma działać tak:

Po każdym cyklu krzyżowania wstecznego - potomstwo ma coraz więcej cech klona - a coraz mniej : z drugiej sztuki użytej jako ojciec. Więc po skrzyżowaniu SK z XXX - F1 ma 50% SK -> Po pierwszym cyklu krzyżowania wstecznego SZBC1 - 75% etc.

Progres: wygląda tak :

 • SZBC1 = (Skarpeta Zbigniewa)x(Skarpeta Zbignewa/xxx) | = Eat Socks 75%
 • SZBC2 = (Skarpeta Zbigniewa)x SZBC1 | = Eat Socks 87.5%
 • SZBC3 = (Skarpeta Zbigniewa)x SZBC2 | = Eat Socks 93.75%
 • SZBC4 = (Skarpeta Zbigniewa)x SZBC3 | = Eat Socks 96.87%
 • SZBC5 = (Skarpeta Zbigniewa)x SZBC4 | = Eat Socks 98.43%
 • SZBC6 = (Skarpeta Zbigniewa)x SZBC5 | = Eat Socks 99.2%

Pan Hodowca wybiera z każdego z pokoleń SZBC męska sztukę jak najbardziej rozkrzewioną - bo zależy mu na dodaniu tego do końcowej "stabilnej odmiany". Ponieważ P.H. nie za bardzo rozumie co się podczas tego procesu dzieje - jest świecie przekonany, że efekt końcowy - nie tylko będzie niemalże identyczny jak klon SK - ale i przy rozmnażaniu tak uzyskanych roślin będzie w kolejnych pokoleniach otrzymywał dokładnie ten sam efekt.

Pokolenie SZBC6 => Eat Socks 99.2% - Uznane zostają przez Pana Hodowce za Nową stabilną odmianę : i oficjalnie ochrzczone Eat Socks 100%.

Po tym wszystkim - Nasz Pan Hodowca jest bardzo zdziwiony ponieważ, jakieś mniejsze lub większe wzajemne podobieństwo miedzy sztukami Eat Socks 100% jest i niby to widać, że są one braćmi i siostrami - ale jak sie temu bliżej przyjrzeć to :

 • Aromat zbliżony do skarpetki Zbigniewa.K ma statystycznie co 3 sztuka - reszta cuchnie fiolkami zmieszanymi ze zgniłym zapleśniałym jabłkiem - jak zupełnie przeciętna skarpeta - etc : liczba różnych odcieni smrodku jest tym większą im więcej sztuk P.H sadzi i porównuje ze sobą. no i.. Poza "barwą" aromatu obserwowana jest także zmienność jego "siły".
 • Z żywicą nie jest źle - są nawet sztuki lepsze od wyjściowego klona, ale towarzyszą im podobne.. oraz zupełne przeciętniaki.
 • Czas kwitnienia jest nie identyczny i różnice miedzy najpóźniejszymi a najwcześniejszymi sięgają 3 tygodni - choć można by powiedzieć, że najwięcej jest sztuk podobnych do klona dla których okienko zbioru mieści się miedzy 7 a 8.5 tygodnia.
 • Moc podobnie : można bez trudu wyczuć spore różnice miedzy - I nie wiadomo czemu - nie zawsze najbardziej oszroniony egzemplarz jest najmocniejszym przy okazji.
 • Pokrój gdzieś się rozmył i poza bardziej krzewiącymi się sztukami jest sporo takich co nie chcą wcale. Dodatkowo chwasty mają bezczelny zwyczaj różnic się wysokością - o 30 a w skrajnych wypadkach i 50 cm. Nie wiadomo skąd wyskakują sztuki zdecydowanie bardziej geste od przeciętnej oraz rozlazłe. Budowa szczytów także jest inna - niektóre osobniki mają bardzo luźną strukturę, której patrząc nie tylko na feno Klona Matki - ale i na wszystko co w miksie Fx do tej pory Pan Hodowca widział nikt by się nie spodziewał.
 • podobnie jest z plonem - niby wszystkie ładnie - ale : 20% więcej czy mniej pomiędzy sztukami to nic nieczęstego.
 • Niektóre osobniki mają silnie pomarszczone/zdeformowane liście w początkowym okresie wzrostu - i słabo rosną dając na koniec żałosny plon.

Aby było jeszcze mniej miło - pojawiło się sporo sztuk "silnie liściastych" - o sporo gorszym stosunku ilości kwiatów do liści.

Dlaczego ?

Klon nazwany -> Skarpeta Zbigniewa : jest bardzo skomplikowaną heterozygotą względem dziesiątek genów. I dlatego - nie ma żadnego znaczenia jak długo się prowadzi taki proces. Zawsze to co się uzyska na końcu : Będzie bałaganem - to, że w przykładzie użyto jako dawcy męskiego chromosomu odmiany XXX wprowadzającej do całości dodatkowego zamieszania, wielkiego znaczenia nie ma.

Podobny efekt można osiągnąć w jednym cyklu -> tworząc pokolenie S1 - Rośliny pokolenia S1 zawierają jedynie kombinacje rożnych alleli obecne w matce i nic poza nimi - Ich zróżnicowanie : to przegląd możliwych kombinacji miedzy nimi - i na podstawie jego obserwacji można łatwo ocenić na ile zróżnicowany jest wyjściowy klon. | oczywiście z uwagi na to, że cechy takie jak : plon : moc : czy czas kwitnienia - nalezą do cech ilościowych - determinowanych przez geny kumulatywne - aby zaobserwować rzeczywisty zakres zmienności roślin pokolenia S1 pod ich względem - niezbędne jest porównanie dużej liczny roślin - i nie jest to 10 czy 20 sztuk - a raczej 200 :] |

Wróćmy do wyjściowej sztuki -> Załóżmy, że Klon Skarpeta Zbigniewa : cześć ze swych cech : takiej kombinacji alleli. Powiedzmy, że są to cechy łatwe do wizualnej oceny : tworzące wyraźne klasy - a wiec nie cechy ilościowe.

AaBbCcDdEeFF"GgHH"IiJjKK"LlMM"Nn

Duże litery to allele dominujące

Duże litery ze znaczniem " to także allele dominujące - ale odmienne - dają inny fenotyp.

A litery małe to allele recesywne

Niech większość z nich nie będzie sprzężona: Powiedzmy, że 10 pierwszych:

AaBbCcDdEeFF"GgHH"IiJj - każdy z tych alleli : dziedziczy się niezależnie: Więc - po podziale redukcyjnym |mejoza| - klon SK tworzy ogromną liczbę gamet i innym składzie genetycznym :

np: abcdeFgH"ij ; AbcdEF"GHiJ ; etc

=> wszystkie możliwe kombinacje pomiędzy tymi 10 allelami - to 2n gdzie n=10. Co daje 1024 gamet o rożnym składzie genetycznym :). Takie gamety po połączeniu : dają w pokoleniu S1 - 3n rożnych genotypów :]

Cześć z nich oczywiście ma taki sam fenotyp - np: Cc i CC są nieodróżnialne - recesywne cc oczywiście są inne. Ale w innych wypadkach może być tak, że np: Gg i GG mają inny - i co by było jeszcze bardziej zabawnie heterozygoty Gg mają silniej wyrażony fenotyp na którym zależy panu Hodowcy od homozygot GG - patrz: naddominacja.

Dodatkowo występują allele takie jak F i F" ... obydwa dominujące - ale determinujące odmienne feno - jako FF i F"F" i FF" - gdzie w ostatnim wypadku mamy do czynienia z kodominacją.

I aby jeszcze bardziej skomplikować sprawę Allel J - tłumi działanie allelu A - i w wypadku gdy roślina ma skład genetyczny :AAJJ : AAJj: AaJJ : AaJj: - cecha determinowana przez gen A jest identyczna jak w wypadku : aajj : aaJj : aaJJ : - a działanie allelu A ujawnia się jedynie w genotypach : Aajj i AAjj :]

Podobnych, oraz o wiele bardziej skomplikowanych współzależności może być zdecydowanie więcej. . I ... Ta czysto hipotetyczna sytuacja jest opisana dla pokolenia S1 - w wypadku : ostatecznego wyniku cubingu - może być jakoś nieznacznie co prawda ale... dodatkowo jeszcze komplikowana przez kilka alleli pochodzących z rośliny użytej jako ojciec.

Wróćmy teraz do alleli genów które pominęliśmy: KK"LlMM"Nn - One w odróżnieniu od wcześniej rozpatrywanych są sprzężone z innymi - a wiec znajdują się razem z innymi allelami w jednym chromosomie |patrz: geny sprzężone| - teraz mogą one ale nie muszą - dzięki istnieniu crossing-over - przechodzić razem z innym allelem do gamet.

Przypuśćmy, że recesywny allel n jest bardzo blisko w chromosomie do allelu J - który tłumi ekspresje dominującego allelu A : ale przy okazji determinuje np: plejotropową cechę której w odmianie nie chcemy widzieć. W takiej sytuacji - nawet jeśli Pan Hodowca po procesie cubingu - poprowadzi dalsza cześć programu Hodowlanego - to jest w nieco niemiłej sytuacji bo: jeśli wyselekcjonuje linie która jest homozygotą JJ - to przy okazji : ma problem bo razem z nią otrzyma Homozygotę nn - wiec osobniki o składzie genetycznym JJnn :). Sprzężenie dzięki crossing-over może zostać przełamane i przy odpowiednio dużych populacjach, da się znaleźć osobniki u których J nie jest już sprzężony z n a z N - ale może być tak, że częstość występowania takich rekombinantów spowodowana bardzo bliskim położeniem genów jest w granicy 0.1% :]

TO co jest efektem cubingu -> to : populacja regular, zawierająca niemalże jedynie kombinacje alleli obecne w wybranym klonie. Z uwagi na liczbę możliwych kombinacji miedzy allelami - Prawdopodobieństwo tego, że którakolwiek sztuka z pokolenia BC8 uzyskanego taką metodą, będzie miała identyczny genotyp jak wyjściowy klon jest w zasadzie zerowe.

Otrzymuje się więc, po mniej więcej 8 cyklach nasiona regularne - z których wyrastają rośliny podobnie zróżnicowane do pokolenia femi S1 z samozapylenia klona.

Podobna technika oparta o krzyżowanie wsteczne - ale raczej z rozsądną powtórzeń |3-4| do wyjątkowej sztuki, może być z powodzeniem użyta do otrzymania wyjściowej populacji - z której po zastosowaniu różnych metod hodowlanych | a do wyboru jest przynajmniej kilka :] | Hodowca stworzy COŚ :

- do poprawek-

wersja bardzo alpha: do poprawek.