Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

Crossing-over

Z www.Wiki.Haszysz.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Crossing-over to proces, który zachodzi podczas podziału komórkowego mejozy, w którym dochodzi do wymiany fragmentów genetycznych między homologicznymi chromosomami. W profazie mejozy I, chromosomy homologiczne łączą się w pary, a ich chromatyny sąsiadują ze sobą, tworząc struktury zwane chiazmami.

Podczas tego etapu, odpowiednie fragmenty chromatyd tych chromosomów homologicznych mogą się "przekształcić" lub zamienić miejscami. W rezultacie, każdy z chromosomów otrzymuje nową kombinację genów pochodzących zarówno od ojca, jak i matki.

Crossing-over prowadzi do zwiększenia różnorodności genetycznej, ponieważ rekombinacja genów tworzy nowe kombinacje cech, które mogą być dziedziczone przez potomstwo. Dzięki temu procesowi, organizmy potomne są bardziej zróżnicowane, co może przyczynić się do lepszego przystosowania się populacji do zmieniających się warunków środowiskowych.