Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

Chów wsobny

Z www.Wiki.Haszysz.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Porównanie współczynnika wsobnosci przy różnych systemach hodowli wsobnej
Zmiana częstości występowania heterozygot przy różnych schematach rozmnażania - selfing - full sib = siostrzany

Chów wsobny (ang. inbreeding) – zwany także kojarzeniem krewniaczym, krzyżowanie blisko spokrewnionych osobników. Chów wsobny jest metodą pozyskiwania tzw. czystych linii - czyli roślin o dużym stopniu homozygotyczności. U roślin obcopylnych - a do takich należą konopie - zawsze prowadzi do osłabienia żywotności roślin -> depresji wsobnej - patrz także -> Heterozja

Może być prowadzony poprzez samozapylenie roślin - patrz: selfing lub krzyżowanie w obrębie potomstwa dwu roślin - chów siostrzany, przy czym wymuszone samozapylenie roślin prowadzi do zdecydowanie szybszego wzrostu homozygotyczności -> patrz obrazek po prawej stronie :


Efekty Chowu wsobnego.

  • Utrwalenie genotypu i homozygotyczność linii. Jest to także główny cel chowu wsobnego.
  • Eliminacja szkodliwych recesywnych genów. Osobniki z nimi ujawniają się podczas chowu wsobnego i w wypadkach gdy są to geny lealne homozygoty względem ich są samoistnie eliminowane.Patrz także : Chów wsobny : Fragment ksiażki W.Gajewski Genetyka