Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

Cechy ilościowe

Z www.Wiki.Haszysz.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Cechy ilościowe -np: wzrost, plon, zawartość THC. Cechy te wykazują zmienność ciągłą, nie mają wyraźnych klas - w odróżnieniu od cech warunkowanych pojedynczymi genami, są determinowane przez liczne geny zwane poligenami.

Rozkład zmienności cechy jakościowej ma charakter ciągły -> krzywa gausa. Na cechy ilościowe dość duży wpływ modyfikacyjny ma środowisko -> patrz:odziedziczalność

patrz tematy na forum: [[1]], Blisko powiązane: -> Powiązane - Wikipedia -[[2]]