Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

Azotan srebra

Z www.Wiki.Haszysz.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Azotan(V) srebra(I) (inaczej lapis od lapis infernalis – kamień piekielny), AgNO3 – sól kwasu azotowego i srebra.

Efekt oprysków rośliny żeńskiej mocno rozcieńczonym roztworem azotanu srebra - zdjęcie z forum
Efekty uboczne po zbyt wysokim stężeniu roztworu - zdjęcie pochodzi z forum

Bardzo silny Inhibitor etylenu. Jeden ze składników STS. Identycznie jak STS może być używany do częściowej lub całkowitej rewersji płci roślin żeńskich. Patrz: Feminizacja Roztwór azotanu srebra używany do oprysków roślin przy indukowaniu hermafrodytów powoduje znacznie więcej efektów ubocznych - wzrost roślin jest spowolniony, a przy wyższych dawkach możliwe są deformacje liści a nawet śmierć roślin.

Właściwości fizyczne i chemiczne

Azotan srebra to bezbarwne, krystaliczne ciało stałe o gęstości 4,35 g/cm³. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, co jest wyjątkiem wśród soli srebra(I), których rozpuszczalność rzadko przekracza 1 g na 100 g H2O.

Azotan srebra ma właściwości utleniające. Działa żrąco na skórę, pozostawia trudne do usunięcia czarne plamy z rozdrobnionego metalicznego srebra (co było przyczyną nadania mu nazwy kamień piekielny).

Lapis służy do otrzymywania innych związków srebra. Jest używany w chemii analitycznej np. do wykrywania aldehydów (próba Tollensa).

Wersja 1.0 Na podstawie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Azotan_srebra

Feminizacja

Stężenia roztworu azotanu srebra używane do indukcji męskich kwiatów przy stosowaniu pojedynczego oprysku we wczesnej fazie wzrostu, w momencie ujawnienia się płci rośliny, mieszczą się miedzy 100 do 500 mg/l[[1]] [[2]]. Przy wyższym ich zakresie należy się spodziewać efektów ubocznych w postaci : skręconych liści oraz zauważalnego spowolnienia wzrostu. Nie należy przesadzać - ta substancja - bardzo silnie wpływa na roślinę - dająć silne efekty uboczne.

Wydatek cieczy roboczej powinien być niewielki, w granicy ml zmienny, w zależności od wielkości rośliny i oczekiwanego efektu czy całkowita zmiana - czy miejscowe działanie na jednym odroście , należy raczej unikać pryskania liści - roztwór powinien dotrzeć przede wszystkim do merystemów - i zmoczyć łodygi roślin. Ilość męskich kwiatów uzyskiwanych po oprysku jest zależna od stężenia, wydatku cieczy roboczej a także indywidualnej reakcji odmiany.

|czytaj nie ma gwarancji, że w Twoim przypadku podziała równie dobrze jak piszącemu to up |

Stężenia niskie w granicy 20-30 mg/l mogą być używane do oprysków moczących całość rośliny "odrostu" z wielokrotnymi powtórzeniami - np 5 w odstępach kilku dni.

Alternatywa dla oprysków jest nakładanie niewielkich ilości roztworu - w postaci kropli - na merysterm wierzchołkowy pojedynczego szczytu - stężenie w okolicy 500-800 do nawet 2000 mg/l - ilość powtórzeń od 1 do 3 w odstępach jednego dnia. Wskazane jest używanie dodatku środka powierzchniowo czynnego // może być nawet ludwik // do roztworu. Łączny wydatek cieczy jest bardzo mały i nie przekracza ~ 0.1 - 0,2 ml. Należy obserwować roślinę po aplikacji - w wypadku gdy stożek zaczyna zasychać nie należy podawać następnych dawek.

Metoda ta jest zbliżona do techniki stosowanej przez H.Y. Mohana Ram ->

Patrz:

  • [[3]]Comparative effect of silver ion and gibberellic acid on the induction of male flower : Azotan srebra i Ga3
  • [[4]]Induction of Fertile Male Flowers in Genetically Female Cannabis sativa Plants : Azotan srebra i STS
  • [[5]]Sex reversal in the female plants of Cannabis' sativa by cobalt ions :Chlorek kobaltu
  • [[6]]Induction of Male Flowers on Female Plants of Cannabis sativa by Gibberellins : Ga3Feminizacja azotanem srebra zdjęcia z forum patrz-> [[7]] Autor: "grubydemon" . Zastosowano pojedynczy oprysk roztworem azotanu srebra o stężeniu powyżej ? 1000mg/l |1g/l| - bardzo mały wydatek cieczy na sam szczyt- atomizerem - bez opryskiwania liści.

Patrz także ten temat na forum: [[8]] - Efekty stosowania roztworów 0.2 i 0.4% AgNO3 - prawdopodobnie oparte na danych o stężeniach z -[[9]]