Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

Allele wielokrotne

Z www.Wiki.Haszysz.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Allele wielokrotne (ang. multiple alleles) – to różne warianty tego samego genu występujące w populacji. Każdy gen może posiadać więcej niż dwie alternatywne formy, zwane allelami. W przypadku organizmów, takich jak ludzie, każdy osobnik posiada dwie kopie każdego genu (allel) - jedną od każdego rodzica. Niemniej jednak, populacja jako całość może wykazywać dużą różnorodność alleli dla danego genu.

Allele wielokrotne wpływają na fenotyp organizmów w różnorodny sposób, zależnie od tego, które allele są obecne i jakie są ich wzajemne interakcje. Te interakcje obejmują dominację, recesywność, kodominację i inne związki między allelami.

Jako przykład, konopie mają różne allele kontrolujące stężenie THC i CBD, dwa główne kannabinoidy o znaczeniu medycznym i przemysłowym. Niektóre allele są odpowiedzialne za wyższą produkcję THC, inne za niższą, zaś jeszcze inne za wysoką zawartość CBD. W zależności od kombinacji alleli, rośliny konopi mogą mieć różne stężenia tych substancji, co prowadzi do różnorodnych odmian roślin, dostosowanych do różnych zastosowań, takich jak produkcja leków, badań naukowych czy przemysłu włókienniczego.

Kolejnym przykładem mogą być allele odpowiedzialne za oporność na choroby, takie jak mączniak czy szarość pleśni. Rośliny konopi z różnymi kombinacjami tych alleli mogą wykazywać różne stopnie oporności na takie patogeny, co ma istotne znaczenie dla hodowców i rolników, którzy chcą uprawiać zdrowe i odporne rośliny.

Różnorodność alleli wielokrotnych w populacji konopi przyczynia się do przystosowania się roślin do zmieniających się warunków środowiskowych i pozwala hodowcom selekcjonować odmiany o pożądanych cechach.