Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

Transgresja

Z www.Wiki.Haszysz.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Schemat ilustrujący rozszczepienie pośrednie (I) i dwa typy rozszczepienia trans- gresywnego (II i III). Na schemacie III oba typy rodzicielskie są jednakowych rozmiarów i dlatego umieszczone są na jednej linii pionowej reprezentującej na skali wielkość 5. Skala jest oczywiście dowolna. na podstawie: Edmund Malinowski : Genetyka 1978 PWN

Transgresja - pojawienie się w potomstwie mieszańcowym trwałych form, przekraczających pod względem danej cechy ( najczęściej ilościowej i poligenicznej) właściwości obojga rodziców. Patrz także Hodowla transgresyjna oraz: geny kumulatywne

Jest to zjawisko którego powinni szukać hodowcy chcący otrzymać odmiany o większej mocy lub plonie.

Występowanie transgresji - przewidywania

  • Transgresja występuje czesciej w wypadku krzyżówek pomiędzy jednolitymi liniami uzyskanymi np: poprzez chów wsobny, niż w wypadku krzyżowania "odmian dzikich".
  • Częstość transgresji jest pozytywnie skorelowana z "odległością" genetyczną miedzy liniami/odmianami - im mniej spokrewnione tym lepiej - więcej nagromadzonych "genetycznych" różnic większe prawdopodobieństwo występowania.
  • Im bardziej podobny fenotyp niespokrewnionych rodziców, tym większe jest prawdopodobieństwo obserwowania transgresywnego rozszczepienia w pokoleniu F2. Na pierwszy rzut oka wydaje się to co najmniej dziwne, ale związane jest to z tym, że podczas selekcji niespokrewnionych linii | selekcji stabilizującej | nagromadzają się odmienne allele związane z wytworzeniem podobnego fenotypu.
  • Cechy które były poddane selekcji kierunkowej rzadziej wykazują segregacje transgresywną niż te które były poddane "dryfowi" lub selekcji stabilizującej.literatura [[1]]