Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

IBL

Z www.Wiki.Haszysz.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Termin ten jest często używany - w wypadku opisów odmian. Poniżej - to co on naprawdę oznacza.

IBL - (ang.Inbred backcross line)- IBL"s -> Metoda hodowli zaproponowana przez Wehrhahna i Allarda w 1965[1], polegajaca na tworzeniu introgresyjnych linii wsobnych np: BC2S3. Stosowana także przy analizie QTL. Jest to jedna z technik hodowli wykorzystujaca krzyżowanie wsteczne. Ilość cykli wstecznych BC - stosowanych w wypadku tej procedury jest zmienna w zależności od celu - autora - źródła etc. Technika ta była?? stosowana przy hodowli ogórka siewnego w celu wzbogacenia dostępnej puli genetycznej [[2]].

Nie należy mylić tej metody z techniką zwaną slangowo Cubing. W klasycznym podręcznikowym wydaniu po wykonaniu np. BC2, BC3 - prowadzi się selfing przez kilka pokoleń.

Cześć odmian konopi - Big Bud np. - zostało najprawdopodobniej otrzymane przy użyciu nieco podobnej metody - Kilkukrotne krzyżowanie wsteczne do niejednolitego genetycznie :klona: - i po tym etapie, hodowle w bliskim pokrewieństwie - chów siostrzany | nie jest to 100% pewne info - dać temu można z 95% prawdopodobieństwa raczej|. Odbiega to znacznie od podręcznikowej procedury, ale może być traktowane jako pewna modyfikacja tej metody hodowli. Wykorzystanie techniki stworzonej dla innych roślin, samopylnych nie ulegających depresji chowu wsobnego.. w zupełnie innym celu od pierwotnego.

W "slangu" growerów bardzo często tym terminem określa się jednolite odmiany - patrz: https://www.forum.haszysz.com/co-jest-f1-f2-ibla-t5236.html. Niezależnie od tego w jaki sposób zostały otrzymane - W takim ujęciu pojawił się skrót w dawnym FAQ overgrow.com gdzie rozwinięty został jako - inbred line. - a to oznacza coś "zupełnie" innego - linię wsobną

Patrz: także [3]