Fakty pH

Z www.Wiki.Haszysz.com
Skocz do:nawigacja, szukaj

pH wpływa na wzrost rośliny oraz dostępność pokarmową. pH może wpływać na przyswajanie składników odżywczych przez system korzeniowy rośliny pH powyżej 7.5 powoduje że żelazo, magnez, miedź, cynk i bor są mniej dostępne roślinom. pH poniżej 6 powoduje że rozpuszczalność kwasu fosforowego, wapnia i magnezu spada. pH pomiędzy 3 i 5 i temperatura powyżej 26 stopni Celsjusza prowadzi do zwiększonego prawdopodobieństwa na zachodzenie pleśni itp. chorób.


Różnice w pH mogą powodować różne wahania w wartość przyjmowanych anionów (negatywnie naładowanych składników odżywczych) i kationów (pozytywnie naładowanych składników odżywczych). Ogólnie przewaga kationów nad anionami prowadzi do obniżenia pH, w przypadku przewagi anionów pH się podnosi. Jak azot (element wielce wymagany do dobrego wzrostu rośliny) może być dostarczany jako kation (azotan amonu) jak i anion lub jako anion (azotan), różnice w obydwu z tych form azotu w mieszance składników odżywczych może z czasem wielce wpływać na wielkość jak i kierunek zmian w pH. Zmiany w pH mogą być nieprzewidywalnie szybkie. Podczas dziennej fotosyntezy wytwarzane są jony wodorowe które mogą spowodować zwiększenie się kwasowości (zmniejszenie pH). W nocy fotosynteza jest blokowana i zwiększa się pobór tlenu przez roślinę a to w połączeniu z oddychaniem mikroorganizmów i rozkładem materii organicznej zużywa jony wodoru to też kwasowość medium spada (pH się podnosi).


Większość gatunków warzyw najlepiej rośnie w medium które posiada pH 6.0 i 7.5 i temperaturę składników odżywczych pomiędzy 20 i 22 stopnie Celsjusza.


W słabym świetle (pochmurne dni w środowiskach hodowlanych) rośliny pobierają więcej potasu i fosforu z porzywki to też kwasowość się podnosi (pH spada). W intensywnym świetle (bezchmurne słoneczne dni) rośliny pobierają więcej azotu z mieszanki glebowej to też kwasowość się obniża (pH się podnosi). Tak więc pH może być kontrolowane na 2 sposoby.


Ekstremalne wahania w pH mogą prowadzić do wytrącania się niektórych składników odżywczych i mogą one doprowadzić do niemożności systemu korzeniowego do pobierania ich, więc owe składniki odżywcze muszą zostać powtórnie rozpuszczone. Proces wytrącania się (przeciwność rozpuszczania) powoduje tworzenie się solidnych kryształków, a co za tym idzie stając się niedostępnymi dla rośliny. Nie we wszystkich przypadkach wytrącania składniki odżywcze osadzają się na dnie zbiornika, w niektórych przypadkach wytrącanie zachodzi na poziomie niewidocznym dla ludzkiego oka. Rośliny mogą nas powiadomić o swoich problemach poprzez objawy na listowiu kiedy jest już za późno. Żelazo jest jednym z niezbędnych roślinie składników odżywczych którego dostępność jest wielce zależna od pH, symptomy niedoboru żelaza zachodzą szybko i z łatwością. Przy wartościach pH powyżej 7 mniej niż 50% żelaza jest dostępne roślinie. Przy pH na poziomie 8.0 żelazo w ogóle nie jest dostępne roślinie. Jak długo pH jest utrzymywane poniżej 6.5 więcej niż 90% żelaza jest dostępne roślinie .


Dopasowując pH w dodatku z kwasami albo alkilami do mieszanek odżywczych jest jednym z podstawowych środków do skalowania pH, i może być łatwo zautomatyzowane. Są sposoby na zminimalizowanie wahań pH i są one warte rozważenia. Azot jest niezbędnym nieorganicznym składnikiem odżywczym wymaganym w największych ilościach przez rośliny. Większość roślin jest zdolna do absorbowania azotu lub azotanu amonu lub obydwu jednocześnie. Kombinacje obydwu mogą być użyte aby zminimalizować wahania pH. Jeżeli w przybliżeni 10% - 20% azotu jest dostarczane przez NO4(azotan amonu) a reszta przez NO3(azotan) to jest możliwe utrzymanie pH na poziomie 5.5 .Fosfor jest wymagany przez rośliny w wielkich ilościach. Interesującym staje się fakt że są 2 rodzaje nawozów zawierającym K i P – KH2PO4 mono fosforan potasu (MKP ?) i K2HPO4 dwu fosforan potasu. Jednakowe wartości obydwu mogą być wykorzystane do utrzymania pH na poziomie 7.0. Używając wyższych proporcji K2HPO4 podwyższa pH. MKP może być użyte do zbicia pH mieszanki odżywczej. Bufory stabilności pH. Jednym takim buforem jest 2- (N- morfolina) kwas etanosulfonowy w skrócie MES. Wiele firm które stwierdzają że mają lepsze preparaty kontrolujące pH (używając swojej tajnej formuły) po prostu dodają MES do swojej formuły. Jest bardzo ważnym aby pamiętać używając MES, że MES po użyciu tak bardzo zaniża pH że musi być ono podwyższone i dopasowane do twoich wymagań alkilami takimi jak wodorotlenek potasu (KOH). Inną metodą stabilizacji pH jest użycie wymiany jonów i chelatującej żywicy. Generalnie te żywice to małe koraliki które posiadają w sobie składniki odżywcze albo ich zchelatowaną formę w sobie, mieszanka odżywcza cyrkluje przez te koraliki lub te koraliki mogą być zawieszone w zbiorniku z odżywką. Jak tylko rośliny przyswajają składniki, więcej składników odżywczych jest uwalnianych przez żywice . Celem jest uzyskanie kontrolowanego uwalniania się składników do mieszanki odżywczej w celu upodobnienia cyklu do sposobu w jakim dzieje się to w glebie. Idealnie jest gdy uwalniane składniki zaspokajają potrzeby rosnących roślin i zachowują stałe pH i jego stabilność.


Czy dopasowywanie pH jest krytyczne? pH nie jest aż tak krytyczne jak większość hydroponików wierzy. Głównym celem jest unikanie ekstremalnych wahań pH. Rośliny rosną nawet w medium z dużymi wahaniami pH. Dla większości gatunków roślin optymalne pH zachodzi w granicach 5 pH do 6pH.


Przełożone przez JimRevolta